Új jelszó kérése
Termék részletek


Kisfaludy Sándor: Regék_EPUB

Kisfaludy Sándor: Regék_EPUB
540 Ft

TARTALOM

Csobáncz
Tátika
Somló
Dobozy Mihály és hitvese
A Szent-Mihályhegyi remete
Micz bán
Frangyepán Erzsébet
Viola és pipacs vagy hamis barát

 • Részlet az e-könyvből:

   

  CSOBÁNCZ

  Il crudo Amore
  Si pasce ben, ma non si sazia mai
  Di lagrime, e dolore.
  Guarini.

  Ülj mellém a kandallóhoz,
  Fel van szítva melege;
  Csobáncz-várról, édes-kedves,
  Im! halljad, egy agg rege: -
  Múlt szüretkor Badacsonyon
  Ezt Múzsámtól vettem én
  Egykor, midőn magam bolygék
  A hegy szirtes tetején.
  Sok történt ott, a mióta
  E pompás hegy földjébe
  Szőlő s gyümölcs ültetődvén
  A vadonnak helyébe,
  Esztendőnként sok úri nép
  Gyűl oda a szüretre: -
  László s Rózsa szerelmek is
  Ott kelt e bús esetre.

  1.
  «Szép, jó s vitéz volt a kedves,
  Nemcsak Vasban, Szalában
  Volt legelső, - nem volt mása
  Mátyás birodalmában;
  Termetének annyi éke
  Nem volt minden kelleme;
  Bő értéke, híres neme
  Nem volt minden érdeme:

  2.
  Fellengező, erős lélek,
  Éles, mély tűz-értelem,
  Nemes, bátor, igaz, nagy szív,
  Lángoló hív szerelem
  Voltak azon tulajdoni,
  Melyek őtet szememben
  Egyetlenné s - örökössé
  Tevék az én szívemben.

  3.
  Itt ült velem legutólszor,
  Engem általölelvén, -
  Hű szerelme szerelmemnek
  Teljesen megfelelvén.
  Szüret vala itt akkor is:
  A Balaton háborgott,
  Zúgott a hegy a nagy szélben,
  Hajh! és szívünk csikorgott!» -

  4.
  «Isten hozzád, Rózsa lelkem!
  Megyek, úgy mond, Budára;
  S kikeletre Bátoryval
  Onnan török nyakára.
  Teli, hallom, vitézekkel
  Immár Mátyás udvara,
  S én ne mennék? - A ki nem megy,
  Nem nemes, nem - magyar a'.

  5.
  Ha az Isten szerencsét ád,
  Visszahozom szívemet,
  S borostyánnal koszorúzva
  Viszlek haza, hölgyemet.
  Szigligetben fogunk élni,
  Szerelmünkben boldogok,
  Hol fészkünkből kirepűlni
  Egy könnyen majd nem fogok.

  6.
  De ha az Úr oly sorsot vet,
  Hogy Szentgyörgyi egy fia
  Vérét ontsa - érted foly az,
  Édes haza, Hunnia! -
  Akkor Rózsám, Gyulafy-faj,
  Kesergvén a mátkáért,
  Vígasztaljon e gondolat:
  Szép halni a hazáért!»

  7.
  «Imígy szólott, súlyos kardját
  Oldalára övedzvén;
  Megdermedve, zúzott szívvel,
  Magam' kívül valék én:
  S elszakadott kebelemtől! -
  S elment a vad törökre! -
  De fúlánkja szerelmének
  Benn e szívben örökre! -

  8.
  Oda van ő! - felgyilkolva
  Örömei éltemnek;
  E nagy világ semmit többé
  Nem adhat már szívemnek! -
  Oda van ő! - utána, haj!
  Haszontalan sohajtok;
  Oda van ő! - legyek én is!
  Egyebet nem ohajtok.»

  9.
  Badacsonnak szüretjében,
  A hegy felső felében,
  Hol nehezen fogamzik már
  Szőlő a szirt keblében;
  Alatta egy vén diónak,
  Senkitől sem láttatván,
  Egy legördült ormon űlve,
  Csak rigóktól hallatván,

  10.
  Imígy zengé, elmerűlve
  Tengerében kínjának,
  Szíve gyászos történetét
  Egyedűl csak magának,
  Szegény Rózsa, - Balatonra
  Meresztvén le szemeit,
  S fuldokolva nyeldegelvén
  Sűrűn omló könnyeit.

  11.
  A szép Rózsa! Gyulafynak
  Dicsőséges leánya,
  S a ki őtet csak ismérte,
  Minden férfi bálványa:
  A milyen szép és kellemes,
  Oly felséges, kegyes, jó,
  Dunán s Tiszán innen és túl
  Nem volt hozzá hasonló.

  12.
  Bő, víg s népes volt Badacson
  Az akkori szüretben:
  Mozgott, hangzott az egész hegy
  Fenn és alatt, kinn és benn.
  Urai és asszonysági
  Veszprim-, Somogy-, Szalának,
  Ifjai és leányai
  Mindnyájan ott valának.

  13.
  Durrogtanak a mozsarak,
  Hogy a bérczek ropogtak,
  Kongtak a még üres hordók,
  Az ostorok pattogtak;
  Harsogtak a tárogatók,
  A hegedűk zengének,
  Szólt a duda, tapsolt a táncz,
  S a sarkantyúk pengének.

  14.
  De mind erre a bús Rózsa
  Örömre nem gerjede;
  Mint a féreg-marta rózsa
  Lankada és csüggede:
  Se nem látott, se nem hallott
  Keservénél egyebet;
  Se nem érzett, se nem tudott
  Keservénél egyebet.

  15.
  Mert Lászlója, ki Mátyásnak
  Diadalmas hadával
  Dicsőséget ment aratni
  Pogány-földön kardjával
  S Mátyás halál-seregében
  Harczolt Kenyér-Mezején
  Sebet s utóbb halált nyere
  Azon nyárnak elején.

  16.
  Épen, midőn kalangyákban
  Feküdt még a gabona,
  Akkor jöve a táborból
  Csobánczra egy katona:
  «Szentgyörgyitől jövök, úgy mond,
  Az ő árva szolgája,
  Hol van Rózsa, - a kisasszony, -
  Szegény uram mátkája?

  17.
  Oh kisasszony! kegyelmednek
  Szomorú hírt hozok én:
  László úrfi, kedves uram,
  Meghalt Kenyér-Mezején!
  Farkas előbb oda lett már,
  Kit innen vitt magával;
  Farkas után én gondoltam
  Sárkány paripájával.»

  18.
  «Meg kell halnom, - eredj, mondá,
  Ledűlve egy dúlt sánczra,
  Mikor s mint lett halálomat
  Vidd mátkámnak Csobánczra,
  Emlékezzék meg énrólam,
  Az ő holtig hívéről; -
  De miattam le ne mondjon
  Az életnek kedvéről.

  19.
  Legkedvesebb barátomat
  Válaszsza ő férjének,
  Boldogítsa Varjas Andrást
  Szerelmével szívének!» -
  «Imígy szólott, írni akart,
  De jobb keze nem vala! -
  S ugyanaz nap, pünkösd kedden,
  S ugyan ottan - meghala!»

  20.
  Ily fenével kínzá Rózsát
  E katona-jövevény; -
  Óh iszonyú rút csalárdság!
  Pokol-fonta szövevény! -
  Az egész hír költemény volt;
  Varjas András koholta,
  S Orbán deák, a ki Rózsát
  Ezen hírrel gyilkolta.
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633983737
Webáruház készítés