Új jelszó kérése
Termék részletek


Kisfaludy Sándor: Himfy_MOBI

Kisfaludy Sándor: Himfy_MOBI
540 Ft
 • Részlet az e-könyvből:

   

  XX. ének

  Most már tudom, mit cselekszik
  Amor ezen világban;
  Most már tudom, miként fekszik
  A féreg a virágban;
  Miként emel magunk felé,
  S magunk alá miként nyom,
  Mihelyt magát befészkelé
  A szerelem - most tudom:
  Mi a szivnek üressége,
  Melyet meg nem tölthetni;
  Mi a szívnek telisége,
  Melyet ki nem önthetni;
  Mi a szívnek kivánsága,
  Melyet el nem fojthatni;
  Mi a lélek szomjúsága,
  Melyet el nem olthatni;
  Mi a lélek lankadása
  És a fejnek csüggése;
  Mi a testnek hervadása
  És az élet tünése; -
  Hogy örömink csak árnyékok,
  Kedvünket nem tölthetik;
  S reményink vízbuborékok; -
  Boldog, ki nem születik.

  191. Dal.
  A számtalan félelmekből
  Az vala leggyötrelmesb,
  A számtalan gyötrelmekből
  Az vala legsérelmesb,
  Hogy én őtet így szeretem,
  S őt majd más is szereti;
  De én őt el nem nyerhetem,
  S más majd még elnyerheti!
  Hála légyen csillagomnak!
  Vége már ez egy kínomnak:
  Szíve szint oly szabad még,
  A mily szabad volt mindég.

  192. Dal.
  Vajjon mire magyarázzam
  E homályos titkokat,
  Ne talántán elhibázzam
  Azoknak mivoltokat? -
  Ugy magába vonja magát,
  Üldögel és fanyalog;
  Lecsüggeszti fejét, nyakát,
  Ugy búsong és andalog? -
  S mint a köd az ég tisztáját,
  Ugy borítja szép arczáját
  Egy lankadó halványság -
  Mi ez, ha nem kivánság?

  193. Dal.
  Akárhogy van, de kínaim
  Nincsenek már kedvére,
  És esdeklő panaszaim
  Elhatottak szívére:
  Olyan mélyen gondolkodik
  S rám mereszti szemeit;
  Gyakran sohajt s fohászkodik
  És tördeli kezeit;
  Társaságba általl menni,
  Csak magával kiván lenni;
  Gyakran dagad kebele -
  Mind ez minek a jele?

  194. Dal.
  Oly kedvetlen s nyughatatlan,
  Sokszor köny jő szemébe;
  Bizonyos és csalhatatlan:
  Amor szökött szivébe.
  Hogy kiván ő, hogy szeret ő,
  Ennyit tehát tudnánk már -
  De kit? - Hajh! itt a bökkenő,
  A titok, mely annyit zár.
  Ah! hogy lelkem felderüljön,
  Hogy tetemem felépüljön.
  Hogy szívemben békesség
  Legyen - sok kell ahhoz még.

  195. Dal.
  Bízakodó reményekkel
  Közelíték hozzája,
  És epedő bús szemekkel
  Tekintettem reája;
  És szép kezét megcsókolám,
  (A szerelem vakmerő)
  Miért oly bús, tudakolám, -
  Pirúlt, de nem szóllott ő;
  De képe megháborodván
  És leplével viaskodván
  Hullámozó kebele -
  Elegendőt felele.

  196. Dal.
  Mind ez vissza nem adhatja
  Még nyúgalmát lelkemnek;
  Mind ez meg nem gyógyíthatja
  Nyavalyáját szívemnek;
  Erre búm még el nem tünik,
  Melyben oly rég borongok,
  S a háború meg nem szünik,
  Melyben oly rég szorongok.
  E szikrája a reménynek,
  Egy csalóka tüneménynek
  Szemfényvesztő látszatja,
  Szívemet megcsalhatja.

  197. Dal.
  A reménység és félelem
  Hányja-veti szívemet, -
  Szűnj meg! szűnj meg, óh szerelem,
  Végezd kínos ügyemet!
  Ha reményem így súgárzik,
  S mégis félek, hogy megcsal, -
  A menny s pokol itt határzik
  Ezen ponton egymással.
  Így rettegvén reményeim,
  Így remélvén félelmeim,
  Mennynek, földnek istene!
  Mely vad kín ez, mely fene!

  198. Dal.
  Sokat mondtam szépségéről
  Kedves ellenségemnek;
  Sokat mondtam inségéről
  Búba merűlt szívemnek;
  De mind ez a keserveknek,
  (Tudja szívem tájéka)
  S az isteni kellemeknek
  Még csak nem is árnyéka.
  Bájainak seregéből,
  Kínaimnak ezeréből,
  Csak parányit festhettem:
  Mert szót, színt nem lelhettem.

  199. Dal.
  A titok kinyilatkozott:
  Szeret, - de nem engemet!
  Nem érettem sohajtozott -
  Fojtsd meg, óh kín! szívemet!
  Boldogtalan indúlatok,
  Melyek létet adátok, -
  Emlők, a kik tápláltatok,
  Nézzétek itt munkátok! -
  Nyílj meg, óh föld! - szakadj rám, ég!
  E pontban itt hadd legyen vég:
  S te, ki megölsz, vad lélek!
  Légy boldog! - ha nem élek.

  200. Dal.
  Elmégy tehát, szegény lélek,
  Oh te példa nélkül hív! -
  Eredj! jobb lesz, ha nem élek, -
  Halj, óh halj meg, kinos szív! -
  Ha nem szánta bal sorsomat,
  S meg nem indúlt kinomon:
  Hadd csúfolja halálomat,
  Hadd tipródjék síromon.
  Eredj, lélek! - halj meg, ó szív!
  Te utolsó cseppedig hív! -
  Vad kedvéhez tedd ezt még -
  Vajha tetted volna rég!
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633983720
Webáruház készítés