Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Összehasonlítás
E-könyv és e-book
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Kipling: A pillangó. The Butterfly_MOBI

Kipling: A pillangó. The Butterfly_MOBI
 • Részlet az e-könyvből:

   

  «Igen, add neki vissza Palotáját, mondá a Pillangó Felesége, mely még mindig ide-oda röpködött a sötétben, mint valami moly. «Add neki vissza Palotáját és ne legyen többé részünk semmiféle borzalmas varázslatban.»
  «Nohát, drágám,» mondá a Pillangó oly bátran, ahogy csak tellett tőle, «látod, mire vezetett zsémbelésed. Persze énnekem ez egészen mindegy - én hozzászoktam az efféle dolgokhoz - de irántad és Szulejman-bin-Daud iránt való szívességből nem bánom, ha a dolgokat rendbe rakják.»
  Így hát még egyszer dobbantott és abban a pillanatban a Dzsinnek leengedték a Palotát és a kerteket, egyetlen taszítás nélkül. A nap ragyogott a sötétzöld narancsleveleken; a szökőkutak játszadoztak a halványpiros egyiptomi liliomok között; a madarak folytatták az éneklést; s a Pillangó Felesége a kámforfa alatt feküdt, lebegtetve szárnyait és lihegve: «Oh, jó leszek! Jó leszek!»
  Szulejman-bin-Daud alig tudott beszélni a nevetéstől. Hátratámaszkodott egészen elgyengülve és csuklóit és a Pillangó felé rázta az ujját és mondá: «Oh, nagy varázslómester, mi értelme, hogy visszaadod nekem Palotámat, ha ugyanakkor meghalok a nevetéstől!»
  Akkor borzalmas lárma keletkezett, mert mind a kilencszázkilencvenkilenc Királynő kirohant a Palotából rikácsolva és üvöltve és kisdedjeiket hívogatva. Lesiettek a nagy márvány lépcsőkön, százan egy sorban és a Legbölcsebb Balkis méltóságteljesen elébük ment és mondá: «Mi a bajotok, oh Királynők?»
  Az asszonyok a márvány lépcsőfokokon álltak, százan egymás mellett és üvöltöttek: «Hogy mi a mi bajunk? Békésen lakoztunk a mi arany Palotánkban, szokásunk szerint, mikor hirtelenében csak eltűnt a Palota, és minket ott hagytak ülve sűrű és utálatos sötétségben; és mennydörgött és Dzsinnek és Afritek mozogtak ide-oda a sötétségben! Ez a mi bajunk, oh Fő-Királynő, és mi a lehető legnagyobb mértékben nyugtalankodunk e nyugtalanság miatt, meri ez olyan nyugtalanító nyugtalanság volt, hogy nem hasonlított semmilyen ismert nyugtalansághoz.»
  Erre Balkis, a Legszebb Királynő - Szulejman-bin-Daudnak Legkedvesebb Kedvence - Királynője Sábának és a Dél Arany Folyamainak - a Zinni Sivatagtól Zimbabwe Tornyaiig - Balkis, aki csaknem oly bölcs, mint maga. a Legbölcsebb Szulejman-bin-Daud, mondá: «Semmi az egész, oh Királynők! Egy Pillangó panaszt tett a felesége ellen, mert civakodott vele és a mi Urunknak, Szulejman-bin-Daudnak úgy tetszett, hogy szerénységre és alázatosságra tanítsa őt, mert ez erénynek számít a pillangók asszonyainál.»
  Erre fölpattant és megszólalt egy egyiptomi Királynő - egy Fáraó leánya - és mondá: «A mi Palotánkat nem lehet kitépni gyökerestül, mint valami hagymát egy kis rovar kedvéért. Nem! Szulejman-bin-Daud bizonyára halott és amit mi hallottunk és láttunk, a föld volt, mely e hírre dörgött és elsötétült.»
  Erre Balkis intett a merész Királynőnek anélkül, hogy rátekintett volna és mondá neki és a többieknek: «Jöjjetek és lássatok.»

   

  «Yes, give him back his Palace, » said the Butterfly’s Wife, still flying about in the dark like a moth. «Give him back his Palace, and don’t let’s have any more horrid magic.»
  «Well, my dear,» said the Butterfly as bravely as he could, «you see what your nagging has led to.
  Of course it doesn’t make any difference to me - I’m used to this kind of thing. - But as a favour to you and to Suleiman-bin-Daoud I don’t mind putting things right.»
  So he stamped once more, and that instant the Djinns let down the Palace and the gardens, without even a bump. The sun shone on the dark-green orange-leaves; the fountains played among the pink Egyptian lilies; the birds went on singing; and the Butterfly’s Wife lay under the camphor-tree waggling her wings and panting, «Oh, I’ll be good! I’ll be good!»
  Suleiman-bin-Daoud could hardly speak for laughing. He leaned back all weak and hiccoughy, and shook his finger at the Butterfly and said, «Oh great wizard, what is the sense of returning to merry Palace if at the same time you slay me with mirth!»
  Then came a terrible noise, for all the nine hundred and ninety-nine Queens ran out of the Palace shrieking and shouting and calling for their babies. They hurried down the great marble steps one hundred abreast, and the Most Wise Balkis went statelily forward to meet them and said, «What is your trouble, Oh Queens?»
  They stood on the marble steps one hundred abreast and shouted, «What is our trouble? We were living peacefully in our golden Palace, as is our custom, when upon a sudden the Palace disappeared, and we were left sitting in a thick and noisome dark-ness; and it thundered, and Djinns and Afrits moved about in the darkness! That is our trouble, Oh Head Queen, and we are most extremely troubled on account of that trouble, for it was a troublesome trouble, unlike any trouble we have known.»
  Then Balkis the Most Beautiful Queen-Suleiman-bin-Daoud’s Very Best Beloved-Queen that was of Sheba and the Rivers of the Gold of the South-from the Desert of Zinn to the Towers of Zimbabwe-Balkis, almost as wise as the Most Wise Suleiman-bin-Daoud himself, said, «It is nothing, Oh Queens! A Butterfly has made complaint against his wife because she quarrelled with him, and it has pleased our Lord Suleiman-bin-Daoud to teach her a lesson in low-speaking and humbleness, for that is counted a virtue among the wives of the butterflies.»
  Then up and spoke an Egyptian Queen-the daughter of a Pharaoh-and she said, «Our Palace cannot be plucked up by the roots like a leek for the sake of a little insect. No! Suleiman-bin-Daoud must be dead, and what we heard and saw was the earth thundering and darkening at the news.»
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633986387
Webáruház készítés