Új jelszó kérése
Összehasonlítás
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Kassay Adolf Pohárköszöntések MOBI e-könyv

Kassay Adolf Pohárköszöntések MOBI e-könyv
790 Ft

TARTALOM

Kereszteléskor
Menyegzői levelek
Névnapkor
Születésnapi köszöntések
Ezüstmenyegzőre
Aranymenyegzőre
Ezüst- és aranymenyegzőre
Disznótorban
Előléptetéskor
Lakodalmi pohárköszöntések
Nemzeti ünnepélyeken
Szüreten
Véletlen összejövetelkor
Vendégségnél

 • Részlet az e-könyvből:

   

  Lakodalmi pohárköszöntések

  A vőfély vagy vőlegényhez

  160. Boldog egybekeléséhez szerencsét kívánok. Boldog álmaikat engedje teljesülésbe menni az ég. Sajgó szomorúság ne vegyen erőt szívükön soha, s kölcsönös hűségüket ne dúlhassa fel semmi az életben, - boldog egyetértésben sokáig éljenek! Erre ürítem poharamat!

  161. A boldogságnak azon üde virága, a mellyel most lépnek isten oltára elé, sohase hervadjon el, a kölcsönös szeretet, tisztelet hajója győzze le az élet viharának veszélyeit, s ne szenvedjen soha hajótörést a féltékenységen. A szív és észbeli műveltség gyümölcse, a kölcsönös vonzalom értéke ne csökkenjen soha. Kölcsönös hűségük fénye ragyogjon házi boldogságukon!

  A vendég a vőlegényhez vagy a menyasszonyhoz

  162. Becses egybekelésükhöz én is bátorkodom őszinte üdvözletemmel járulni, kívánva, hogy házasságuk igen hosszú életükön át olyan boldog legyen, mint a milyet ábrándjaikban képzeltek maguknak és milyet valóságban meg is érdemelnek. Megelégedés és öröm legyen folyton szíveikben. Arra emelem poharamat, hogy minden vágyuk teljesüljön!

  163. Azon kitüntetés, a melyben becses meghívásukkal részesíteni kegyeskedtek - mélyen meghatott engemet. Felvidult kedéllyel veszek tehát részt ezen egybekelési ünnepélyen. Tiszta szívemből kívánom, hogy a jó isten azokat, a kiket ma a boldogság révpartjához vezetett, sokáig éltesse s engedje, hogy az öröm, a mit ma keblükben éreznek, sohase homályosuljon el, az a vonzerő, mely szívüket egybeköti, sohase gyöngüljön, sőt inkább erősbödjék.

  164. Mély tiszteletem, mindig fokozódó rokonszenvem, elismerésem gyenge jeléül fogadják őszinte szerencsekívánataimat. Sok vidám perceket töltöttem el az önök művelt körében. Ha távol voltam, nyugtalan levék, s nyugalmamat mindig az ön kedves körében találtam fel. Tiszta szívemből kívánom, hogy azon isteni szikra, a szív virága, mely önöket egybekelni késztető, ne hervadjon el a késő emberkorig!

  165. Midőn ismételve szerencsét és boldogságot kívánnék egybekelésükhöz, fogadják forró üdvkívánataimat őszinte tiszteletem és barátságom emlékéül. Kívánom, hogy házasságuk oly szép, oly boldog legyen, mint a tiszta, fellegtelen tavaszi est, mely a hold ezüstös köntösébe burkolózva ragyogóan jelenik meg az ég alján. Legyen házaséletük oly szép, oly megnyugtató.

  166. Midőn önnek forró köszönetemet nyilvánítanám, kérem, tartson meg engemet továbbra is nagyra becsült barátságában s az a baráti szeretet, mely kitör ülhetetlenül szívembe van vésve, - önnél se szűnjön meg soha I

  A menyasszony szülőihez

  167. Kedves, művelt leányuknak egybekelése örömmel tölti el keblemet. A ki kedves leányuk művelt körében megfordult, egészen el volt ragadtatva lelkének nemessége és szívjósága által. Nem csoda tehát, ha a vőlegény kebelében lángra gyújtotta a szerelem kiolthatatlan tüzét, mely hogy a két szívből sohase aludjon ki, tiszta szívemből kívánom. Házasságukat az ég tartós boldogsággal koronázza!

  Egy baráthoz

  168. Midőn ön, kedves barátom, ma a házassági kötelékbe, a boldogság mennyországába lép, kívánom, hogy ez tartós és olyan legyen, mint a kezdete. Kedves arájának angyali jósága, széles műveltsége biztosítékul szolgálnak önnek, hogy az úgy lesz. Kívánom, hogy ezen kötelék egy hosszú életen át rózsás legyen, s a sorsnak ne legyen hatalma tövisekkel megzavarni azt.

  169. Semmi sem tett lelkemre oly mély benyomást, mint kedves barátom egybekelése N. N. úrnővel. Nem csoda, hogy a nyílt, művelt, fennkölt lelkű nő örökké ostromló angyali arcának vonásai az ön lelkét meghódították. Oh, mily boldogság ily angyal rabságában élni, a szerelem rózsaláncai között. Emelem poharamat az önök egészségére s kívánom, hogy a magyarok istene az élet boldogságával és sírig tartó megelégedéssel áldja meg.

  Válasz

  170. Baráti szerencsekívánataival és Ígért megjelenésével mind kedves arámnak, mind nekem határtalan örömöt szerzett. Ez által baráti szeretetét és rokonszenvét újabban bebizonyította. Alig várjuk a percet, hogy körünkben üdvözölhessük, s tanúja legyen boldog egybekelésünknek.

  Egy ismerős úrnőhöz

  171. Áthatva azon nagyfontosságú lépéstől, amelyet ma tesz nagysád az életben, a mely az egész jövőt átöleli - keblem felbuzdult, - s határtalan örömöt érzek. A ki nagysád körében volt s hallotta hangját, tanulmányozhatta szívének nemességét, érezte szemének bűverejét, csodálhatta műveltségét, - lehetetlen, hogy hódoló tiszteletet ne érzett volna keblében nagysád iránt. És ily nemes léleknek mindenki minden jót és boldogságot kíván. - Nekem is, mint nagysád egyik régi ismerősének ösztönszerű kötelességemmé vált, hogy osztozzak örömében, s szívemből kívánjam, hogy az ég a boldogság koszorújával fogja körül életét, s ne legyen oka sohasem e nagyfontosságú, életbevágó lépést megbánni.

  Válasz

  172. Szívem mélyéből köszönöm részvétét, s kérem, ne vonja meg barátságát tőlem a jövőben sem, hogy szívem tanácsát ezután is mindenben követhessem. Egy alkalmat sem fogok elmulasztani, hogy őszinte tiszteletemet és barátságomat ön iránt bebizonyíthassam, s legnagyobb örömömre fog szolgálni, ha szívességét megszolgálhatom.
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789634740117
Webáruház készítés