Új jelszó kérése
Termék részletek


Jókai Mór: Jocus és Momus_EPUB

Jókai Mór: Jocus és Momus_EPUB
540 Ft

Jókai Mór Jocus és Momus című kötete vérbő, kacagtató anekdota- és adoma-gyűjtemény. Korának ismert személyeivel kapcsolatos vidám történetek laza fűzére, mely ma is felhőtlen és vidám szórakozást ígér. Számos történet nemcsak önmagában szórakoztató, de olyan finom iróniával megírt, hogy napokkal később is elmosolyintjuk magunkat, ha eszünkbe ötlenek. Olyan ez, mint egy desszertes doboz: felcsapjuk a fedelét, és gusztáljuk a tartalmát: melyiket is kóstoljam?

 • Részlet az e-könyvből:

   

  Egy nyitrai községbiró.

  Ama boldogemlékü Bach-korszak alatt történt, hogy egy nyitramegyei község birája parancsot vesz, hogy a faluján átutazó Albrecht főherczeg illő fogadtatására rendelje ki az egész falut és állitsa fel hármasával embereit.
  A nagy nap előestéjén személyesen is megjelen a peczirikter, hogy rendelete pontos teljesitését a birónak hivatalvesztés terhe alatt szivére kösse. Már tovább akar menni, midőn a biró megszólal:
  - Meglesz, nagysás uram, próbáltam is már, kettesével egymásra állitva még csak menne valahogy, de ha a harmadikat is rájok állitom, lezuhannak mindannyiszor!


  Wesselényi és a légátus.

  Légáczióba ment a diák; hosszuszáru pipáját a sublégátus vitte előtte. Egy hintó robog el mellettük.
  - Hová megy, domine? - kérdi az ur a hintóból.
  - A légáczióba megyek ahoz a hóbortos Wesselényihez - felelt a diák bodor füstöt eresztve.
  Midőn a conceptust felviszi a báróhoz, nem kis megütközéssel ismeri fel benne a hintóban ülő urat.
  Rendes szokás szerint a légátus a bárói asztalnál ebédelt. Egész ebéd alatt ugy érezte magát, mintha parázson ülne. A báró azonban nem sokat látszott ügyelni vendége zavarára. Hanem ebéd végével előszólitja a sublégátust.
  - Hozd el a gazdád hosszuszáruját.
  A fiu teljesité a parancsot.
  - Na, domine, tessék rágyujtani; te meg, fiu, tartsd neki a pipát.
  A légátus nem látta jónak ellene szegülni.
  - Na, most tessék sétálni.
  A légátusok sétáltak.
  - Most már kérdem: hová megy, domine?
  A vendégek nevették a szegény diák zavarát.
  - De kérem, báró úr...
  - Semmi kérelem, hova megy?
  A szegény légátusnak ismételnie kellett: “ahoz a hóbortos Wesselényihez légáczióba.”
  A báró jóizüt nevetett vendégeivel.


  Cserében.

  Vámbéry beszéli, hogy egy angol hittéritő járt Teheránban, s ott sikerült is neki egyetlenegy perzsát megtériteni, jó ötven arany fizetésért.
  A missionárius aztán odább ment. Mikor ismét visszakerült Teheránba, mondják neki, hogy a hive ismét áttért a mohammedán hitre.
  Az angol mindjárt biró elé idéztette a duplán renegátot, s beperlé - mint szerződés-törőt.
  A vádlott perzsa nem tagadott semmit.
  - Igaz, mondá, hogy te adtál nekem ötven aranyat, hogy legyek érte ánglus; én elvettem az ötven aranyat s voltam érte öt hónapig ánglus. Ez tőlem elég volt. Ha kevesled, hát akkor adok én neked ötven aranyat, s légy te azért öt hónapig mohamedán.
  Az angol nem állt rá a csereszerződésre.
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633982990
Webáruház készítés