Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Összehasonlítás
E-könyv és e-book
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Hans Fallada Mi lesz veled, emberke? EPUB e-könyv

Hans Fallada Mi lesz veled, emberke? EPUB e-könyv
1 190 Ft

A huszas évek végén, főként Berlinben játszódó történet a nagy gazdasági válság lealázó, roncsoló szociális viszonyait jeleníti meg - gyengéd lírával, érzelemgazdag humanizmussal figyelmeztetve az emberi értékek veszélyeztetettségére. Főszereplője, a fiatal Pinneberg kishivatalnok sorból, tisztes kispolgári körülményekből jut a munkanélküliség, majd - időlegesen - a kereskedősegéd próbáratevő élet- és munkakörülményeihez. Miközben törékeny, fiatal feleségével, Barikával együtt érzékenyen - csalóktól, hamiskártyásoktól, szélhámosoktól körülvéve - megpróbálják emberileg tisztán átvészelni a kor mocskát és brutalitását, a sors, a "társadalom", melynek megélhetésüket kellene biztosítania, kérlelhetetlen marad velük szemben. Az író tehetsége ebben a művében nyílvánul meg leginkább, ahogy apolitikus kisembereit igen valósághűen ábrázolja, népszerű nyelven ír, és humánus szeretettel fordul a szegények élete és problémái felé. (Legeza Ilona)

 • Részlet az e-könyvből:

   

  Kleinholz veszekszik.
  Kube veszekszik és az alkalmazottak fogadkoznak.
  Még most sincs borsó

  Az Emil Kleinholz cégnek rozoga a magtára. Még rendes zsákoló berendezés sincs benne. Mindent tizedes mázsán kell lemérni, és azután egy padlásnyíláson át csúsztatón eresztik le a zsákokat a teherautóba.
  Ezerhatszáz mázsát egy délután zsákba tölteni, ez megint igazi Kleinholz-cirkusz. Semmi munkabeosztás, semmi rendelkezés. A búza már egy-két hete ott hever a padláson, régen hozzáfoghattak volna a zsákoláshoz, de nem, ennek egy délután kell megtörténnie! Nyüzsög a sok ember a padláson, segít, akiket csak Kleinholz sebtében összeterelhet. Néhány asszony újra odasöpri a búzát a halomhoz, három mázsán mérnek, Schulz az elsőnél, Lauterbach a másodiknál, Pinneberg a harmadiknál.
  Emil ide-oda szaladgál. Emil még rosszabb hangulatban van, mint délelőtt, mert Emilie nagyon lehordta, ezért nem is engedi meg, hogy ő és Marie a padláson legyenek. Minden atyai érzését legyőzte a rabigába kényszerítettek dühe. - Még a szagotokat sem állom, marhák.
  - Rendesen felrakta a zsák súlyát, a rendes zsáksúlyt, Lauterbach úr? Ilyen hülye! Egy kétmázsás zsáknak három font a súlya, nem kettő! Pontosan két mázsa három fontot kell zsákolniuk, uraim. És nehogy valaki többet mérjen. Nincs elajándékozni valóm. Utánaméretem, kedves Schulz úr.
  Két ember odacsúsztat egy zsákot a deszkára. A zsák kinyílik, vörösbarna búzafolyó ömlik a padlóra.
  - Ki kötötte be ezt a zsákot? Maga, Schmidtné? Az istenfáját, megtanulhatta volna már, hogyan kell zsákokkal bánni! Nem szűzlány már maga sem. Ne bámuljon, Pinneberg, túl sokat mutat a mérlege! Nem megmondtam magának, trottli, hogy nem adunk ráadást?
  Pinneberg most csakugyan rábámul a főnökére, s ráadásul igen haragosan.
  - Ne pislogjon olyan bambán! Ha nem tetszik valami, elmehet! Schulz, maga bakkecske, azonnal engedje el a Marheineckét. Még lefeküdne a fickó a padlásomon az asszonyokkal.
  Schulz mormog valamit.
  - Fogja be a száját! Megcsípte a Marheinecke hátulsó részét. Hány zsákja van most?
  - Huszonhárom.
  - Nem megy. Sehogy sem megy. De azt megmondom maguknak, hogy addig egyikük sem jön le a padlásról, amíg a nyolcszáz zsák nincs készen! Vacsoraszünet nincs. És ha éjjel tizenegy órakor még itt állnak, majd meglátom...
  Nyomasztó hőség van a háztető alatt, melyre minden erejével rázuhog az augusztusi nap. A férfiakon csak ing és nadrág van s az asszonyokon sem sokkal több. Száraz por, izzadság, széna, a búzás zsákok frissen csillogó jutájának szaga érzik, de mindenekelőtt izzadság, izzadság, izzadság. Nehéz szag terjeng, erős, érzéki bűz, és közben szüntelenül, mint valami fenyegető gong, felvisít Kleinholz hangja:
  - Lederer, legyen szíves, fogja meg rendesen azt a lapátot! Ember, így fognak meg egy lapátot?! Emeld meg tisztességesen azt a zsákot, te hájtömeg, hogy legyen hová beönteni. így ni...
  Pinneberg sürög-forog a mérlegénél! Egész gépiesen leereszti rajta a zárat.
  - Még egy keveset, Friebenné. Még egy csöppet. így, most megint túl sok. Vegyen ki egy marékkal. Mehet! A következő! Rakja már ide, Hinrichsen, magán a sor. Különben még éjfélkor is itt állunk.
  És szaggatottan mindig az jár a fejében: „Barikának jó dolga van. Friss levegő... a fehér függönyök lebegnek. Fogd be már a pofádat, átkozott kutyája! Folyton ugatnia kell. És ilyen állásért kell reszketnie az embernek! Ezt nem akarja semmi áron elveszíteni. Na, köszönöm szépen.”
  És újra a fenyegető gong:
  - Mozgás, Kube! Mennyit mért ki a rakásból? Kilencvennyolc mázsát? Száz volt. Ez a nickelshofi búza. Száz mázsa volt. Hol hagyta a két mázsát, Schulz? Utánamérem. Rajta, tegyék fel újra a zsákot a mérlegre.
  - Összezsugorodott a búza ebben a hőségben - véli Kube, az öreg raktári munkás. - Cefetül vizes volt, amikor megérkezett Nickelshofból.
  - Hát vizes búzát veszek én? Fogd be a szádat! Még ki meri nyitni. Haza vitted az anyjuknak, mi? A guta kerülget, ha ilyesmit hallok! Elcsaplak, mindenki lop itten.
  - Arra semmi szükségem, uram - mondja Kube hogy maga itt valami tolvajlást emlegessen. Bejelentem a szakegyletnek. Erre semmi szükségem, majd meglátjuk.
  Szürkésfehér harcsabajusza felett élesen a főnök arcába néz.
  „Istenem, ez már igen” - ujjong Pinneberg magában. - „Szakegylet! Ha az ember maga is így tehetne! De nálunk? Fityisz!”
  Kleinholz nem marad szótlan, Kleinholz szokva van már az ilyesmihez.
  - Mondtam én, hogy te loptál? Egy árva szót sem szóltam. Az egerek is lopnak, mindig látunk egérrágást. Egyszer megint ki kell raknunk tengeri hagymát, diftériát kell beléjük oltanunk, Kube.
  - Kleinholz úr azt mondta, hogy én loptam a gabonából. Mindenki tanú itt erre a padláson. Megyek az egyesületbe és feljelentem magát, Kleinholz úr.
  - Semmit sem mondtam. Egy szót sem szóltam magának. Hé, Schulz úr, mondtam én azt, hogy a Kube lopott?
  - Semmit sem hallottam, Kleinholz úr.
  - Látod, Kube. És maga, Pinneberg úr, hallott valamit?
  - Nem, semmit - feleli Pinneberg vonakodva, és véres könnyeket sír belülről.
  - Nahát - mondja Kleinholz. - Mindig csak az örökös veszekedés, Kube. És ilyen ember nevezi magát üzemi bizottsági tagnak.
  Csak vigyázzon, Kleinholz úr - inti Kube. - Már megint kezdi. Maga jól tudja, miről van szó. Háromszor volt már maga az öreg Kubával a törvény előtt. De elmegyek negyedszer is. Nem félek tőle, Kleinholz úr!
  - Sokat fecsegsz - fakad ki Kleinholz -, öreg vagy már, Kube, nem tudod már, mit beszélsz. Csak sajnállak!
  Kleinholz azonban csakugyan kezdi magát rosszul érezni. Azonkívül valóban nagyon meleg van odafent, ha az ember szüntelenül ide-oda szaladgál és ordítozik. Lemegy és vacsoraszünetet tart.
  - Bemegyek egy kicsit az irodába, Pinneberg. Ügyeljen, hogy tovább dolgozzanak. Vacsoraszünet nincs, megértette? Maga felelős ezért, Pinneberg!
  Ezzel eltűnik a padláslépcsőn. És azonnal általános, élénk társalgás kezdődik. Bőven van beszédanyag, erről Kleinholz gondoskodott.
  - Na, hogy miért olyan borsos kedvű máma, azt tudjuk.
  - Mindjárt jobban lesz, ha felönthet egy kicsit.
  - Vacsoraszünet! - bömböl az öreg Kube. - Vacsoraszünet!
  Emil még alig mehetett át az udvaron.
  - Kérem, Kube - mondja a huszonhárom éves Pinneberg a hatvanhárom éves Kubának -, kérem, Kube, ne mókázzon, amikor a Kleinholz úr határozottan megtiltotta.
  - Benne van a bérszerződésben, Pinneberg úr - szól Kube, rozmárbajusza alól. - A vacsoraszünetet fizetni kell. Abból az öreg nem vehet el tőlünk semmit.
  - De nekem a legnagyobb kellemetlenségem lehet...
  - Mit törődöm én azzal! - lihegi Kube. - Amikor maga még azt sem akarta meghallani, hogy engem tolvajnak szidott!
  - Ha maga az én helyzetemben volna, Kube.
  - Tudom. Tudom. Ha mindenki úgy gondolkozna, mint maga, fiatalember, akkor a munkaadó urak megvasalva dolgoztatnának bennünket, és minden darab kenyérért zsoltárt zengedezhetnénk nekik. Na, maga még fiatal, magára még sok minden vár, és még megéri, mire lehet jutni a talpnyalással. Szóval vacsoraszünet!
  De már mindenki régóta vacsorázik. A három tisztviselő meg csak áll.
  - Az urak tovább zsákolhatnak - mondja az egyik munkás.
  Hogy tisztára moshassák magukat az Emilnél - vágja oda a másik. - Akkor talán megengedi nekik, hogy megszagolják a konyakos üvegjét.
  - Nem azt, hanem a Marie-t!
  - Mind a hárman? - Harsogó-nevetés.
  - Az mind a hármat is elfogadja egyszerre, az nem olyan.
  Egyik-másik dalolni kezd:
  - Marie, drága kis bogaram, Marie!
  És már a legtöbbje énekel.
  - Hát ha ennek jó vége lesz! - fakad ki Pinneberg.
  - Én már torkig vagyok - mondja Schulz. - Mi szükségem van arra, hogy itt mindenki előtt vén bakkecskének csúfoljon?! Majd csinálok egy gyereket a Marie-nak, aztán otthagyom. - Kárörömmel és komoran vigyorog.
  És az erős Lauterbach:
  - Meg kellene egyszer éjszaka lesni, amikor be van rúgva, és a sötétben alaposan elnadrágolni. Ez talán segítene rajta valamit.
  - És mégsem tesz egyikünk sem semmit - szól Pinneberg. - A munkásoknak teljesen igazuk van. Mi mindig be vagyunk gyulladva.
  - Te talán igen, én ugyan nem! - vágja rá Lauterbach.
  - Én sem - mondja Schulz. - Különben is meguntam már itt ezt az egész kalamajkát.
  - Na, akkor tegyünk valamit - indítványozza Pinneberg. - Veletek is beszélt ma reggel?
  Mindhárman vizsgálódva, bizalmatlanul, elfogultan méregetik egymást.
  - Mondok nektek valamit - jelenti ki Pinneberg. - Mert most már igazán nincs ebben titkolnivaló. Ma reggel először a Marie-ról dadogott nekem valamit, hogy milyen derék leány, azután azt mondta, hogy elsejéig nyilatkozzam, hogy miről, azt tulajdonképpen nem tudom, és hogy le akar építeni, mert én vagyok a legfiatalabb. Szóval a Marie!
  - Velem is így volt. Azt mondta, hogy mivel náci vagyok, kellemetlenségei vannak.
  - Velem meg azért volt megakadva, hogy néha lányokkal járok.
  Pinneberg nagyot lélegzik:
  - No és?
  - Mi az, hogy no és?
  - Mit mondtok hát neki elsején?
  - Hogy mit mondunk?
  - Hát hogy elveszitek-e a Marie-t?
  - Szó sincs róla!
  - Inkább koldulni megyek!
  - Nahát!
  - Mi az, hogy nahát?
  - Hát akkor megbeszélhetünk valamit.
  - De hát mit?
  - Például: becsületszavunkat adjuk arra, hogy mindhárman nemet mondunk Marie-val kapcsolatban.
  - Arról nem fog beszélni, annyira nem buta az Emil. A Marie nem fölmondási ok.
  - Hát akkor megegyezünk abban, hogy ha egyikünknek fölmond, a másik kettő is fölmond neki, és becsületszavunkat adjuk erre.
  A két ember elgondolkozva tekint maga elé, mindegyik a maga esélyeit latolgatja, vajon föl mondanak-e neki, és a becsületszó kifizetődik-e számára.
  - Akkor mind a hármunkat biztosan nem engedi elmenni egyszerre - unszolja őket Pinneberg.
  - Pinnebergnek ebben igaza van - helyesel Lauterbach. - Azt nem teszi meg most. Én becsületszavamat adom.
  - Én is - mondja Pinneberg. - És te, Schulz?
  - Énmiattam, én is veletek tartok.
  - Vége a vacsoraszünetnek! - bömböl Kube. - És ha a tisztviselő urak méltóztatnak!
  - Szóval megállapodtunk?
  - Becsületszavamra!
  - Becsületszavamra!
  „Istenem, hogy örül majd neki a Barika” - gondolja magában Pinneberg. - „Megint biztosak vagyunk egy hónapra.”
  Odamennek a mérlegeikhez.
  Tizenegy óra felé jár az idő, amikor Pinneberg hazaérkezik. Ott találja a szófa sarkában az alvó, összekuporodott Barikát. Olyan az arca, mint egy síró gyermeké, szempillái még nedvesek.
  - Istenem, itt vagy végre? Úgy féltem!
  - De hát miért féltél? Mi történhetik velem? Túlóráznom kellett, ebben az élvezetben részem van minden harmadik nap.
  - És mégis úgy féltem! Nagyon éhes vagy?
  - Ki se mondhatom, hogy mennyire. De tudod-e, hogy milyen furcsa szag van nálunk?
  - Furcsa, hogyan? - Barika szaglászni kezd. - A borsólevesem!
  Mindketten kirohannak a konyhába. Büdös füst csapja meg orrukat.
  - Kinyitni az ablakot! Gyorsan kinyitni minden ablakot! Hadd vigye ki a levegő! Keresd meg a gázcsapot, zárd csak el előbb a gázt.
  Végre, amikor már valamivel tisztább a levegő, mindketten belepillantanak a nagyfazékba.
  - A szép borsólevesem - suttogja Barika.
  - Olyan, mint a szén.
  - A szép hús!
  Belebámulnak a fazékba, melynek fenekét és falait valami feketés, rossz szagú, ragadós anyag borítja.
  - Feltettem öt órakor - jelenti Barika. - Azt hittem, hét óra felé megjössz. Azért olyan korán, hogy a sok víz elfőjön róla. És azután nem jöttél, és én annyira féltem, hogy nem gondoltam többé erre a buta fazékra.
  - Most ez is odavan - szólt Pinneberg szomorúan.
  - Talán le lehet még vakarni róla - véli Barika elgondolkozva. - Vannak olyan rézkefék.
  - Az mind pénzbe kerül - jelenti ki Pinneberg kurtán. - Ha arra gondolok, hogy mennyi pénzt kidobtunk már ezekben a napokban... És most meg ezek a fazekak, rézkefék és az ebéd - ezért három hétig ebédelhettem volna a vendéglőben. No igen, és most sírsz, pedig ez igaz...
  Barika nagyon zokog:
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633989746
Webáruház készítés