Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Összehasonlítás
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Gerhard Hauptmann Az elsüllyedt harang MOBI e-könyv

Gerhard Hauptmann Az elsüllyedt harang MOBI e-könyv
 • Részlet az e-könyvből:

   

  HENRIK. Azt a fát se látja?
  Olyan mint egy virágzó, esti felhő.
  Mert Freya Isten szállt rá zsendítőn.
  Ha törzsinél megáll lelkész uram,
  Buja zsibongás üti meg fülét.
  S ott látja rajta méhgyüjtők raját,
  Szürcsölve a bimbók dús illatát.
  E fához - érzem - vagyok most hasonló.
  Megszállta lelkem, mint ez ágakat,
  Isten termékenyítő ihlete,
  Hogy hirtelen lángolva kivirult -
  A szomjas méhek ám hadd jőjjenek!
  LELKÉSZ. Tovább! Szavát örömmel hallgatom!
  E kivirult fa s mester uram is
  Elkérkedhetnek - vaj’ gyümölcseik
  Megérnek-é, azt Isten tudja csak!
  HENRIK. Igaz, barátom... Minden tőle függ!
  Húsz ölnyi mélybe taszított le tegnap,
  S ma fölemelt s ragyogva állok itt!
  Bimbó, gyümölcs, mind tőle származik -
  De kérje meg, hogy áldja a nyarat!
  Mi bennem rejlik, méltó, hogy megérjen,
  Oly remek ez, milyet nem tervezék:
  Harangjáték a legnemesebb érczből,
  Mely önmagától indul s csengve bong.
  Ha kagylóképp’ kezem fülemhe’ tartom,
  És hallgatózom, hallom a zenéjét.
  Szemem behunyva, a nagy alkotás
  Minden formáját tisztán láthatom!
  Lám, a mit most ajándokúl nyerék,
  Mondhatlan kínnal, hasztalan kerestem
  Mikor boldog mesternek csúfolának -
  Mester se voltam, boldog sem valék -
  Most mind a kettő: mester, boldog is!
  LELKÉSZ. Hogy más mesternek nevezi, helyes!
  De furcsállom, hogy maga mondja ezt -
  Melyik templomnak készíti művét?
  HENRIK. Egynek sem.
  LELKÉSZ. Ej. Hát ki rendelte meg?
  HENRIK. A ki ama fenyőt utasítá,
  Hogy örvény szélén ily magasra nőjjön!
  Tréfán kívül: A templomocska fenn,
  Minek alapját lelkész úr vetette,
  Romban hever egyrészt, másrészt leégett,
  Azért egy új templom számára én
  Új alapot teremtek a magasban.
  LELKÉSZ. Ó mester, mester! De most nem vitázok,
  Hisz egymással tisztában nem vagyunk...
  Azonban mégis kereken kimondva,
  Mivelhogy műve oly gyönyörű szép...
  HENRIK. Igaz!
  LELKÉSZ. Hát kérem, ki fizeti művét?
  HENRIK. Ó lelkész uram, hogy ki fizeti!
  Jutalom járjon ki a jutalomnak?
  Hisz ily harangjátékot e napig
  Nem zárt magába még templomtorony.
  Erősebb hangja tavaszi viharnál,
  Mely a mezőkön búgva mennydörög,
  S eképp’ a harsonáknak szózatával
  Némítsa el a templomok harangját,
  S hirdesse ujjongó riadalommal
  Az uj világosság megszületését. - - -
  Nap, ősanyánk te... minden gyermeked,
  A kit emlőd tejével felneveltél
  Aképp’ ez is, kemény göröngy szülöttje,
  Forró esőnek árján sarjadott!
  Mind-mind feléd emelje dicsdalát,
  Mert tűzre gyújtál végre engem is
  Miként a szürke végtelent, a mely
  Most lágy pázsittal alattad mosolyg:
  Mindent, a mim van, néked áldozok! - - -
  Ó büszke nap, midőn megszólal egykor
  Virágos templomomnak csarnokából
  A mennydörgés ébresztő szózata,
  S a felhő, mely a hosszú télen által
  Szorongatón súlyosodott fejünkre,
  A messze földre gyöngyesőt leáraszt,
  Melyért sovárgva nyúl milljó merev kéz,
  S mintegy varázserőtől lángra gyúltan
  Hazaviszi a kincsét kunyhajába:
  Ott megfogják a selyemlobogókat
  Mik - haj! be régen! - várták e napot
  S a napünnephez elzarándokolnak - - -
  Lelkész uram, ez ünnep - ismeri
  Az elveszett fiú hasonlatát -
  Napanyánk drága ajándéka lesz,
  Mit megtévedt magzatjainak ád:
  Zászlók susogó rojtjai alatt
  Vonulnak a seregek templomomhoz.
  S megcsöndül im harangjátékom csodája
  Mesésen lágy csábító hangokon,
  Hogy kínos kéjtől sír minden kebel.
  Dalt énekel, egy rég elfeledett dalt,
  A szülőföldről, gyermekszerelemről,
  Mesebeli kutakból merített dalt,
  Egy ismeretlen ismerős danát...
  S a hogy rákezdi titkosan, epesztőn
  - Majd csalogánybú, majd galambkaczaj -
  Megtörik ekkor minden szív jege
  S bősz gyűlölet, vad szenvedély, kemény dacz
  Forró, forró, forró könyekbe olvad! - -
  S aztán a feszülethez odalépünk
  S könyek között ujjongunk oda fel,
  A hol megváltva a nap erejétől,
  Mozdulni kezd a holt Üdvözítő
  S örök ifjúságában tündökölve
  Mosolygva száll le az új kikeletbe!
  (Mind fokozódó lelkesedéssel, végre extasisban beszélt. Most felindulva jár fel s alá. Aranyvirág mámortól és szerelemtől reszketve, lábaihoz simul és megcsókolja kezét. A lelkész a borzadás mind láthatóbb jeleivel követte beszédét. A végén tartózkodik minden megjegyzéstől. Rövid szünet után erőltetett nyugalommal kezd szólni, de csakhamar elveszti önuralmát.)
  LELKÉSZ. Most, kedves mester! meghallám szavát
  S betűről-betűre bebizonyult,
  Mit tiszteletreméltó férfiak
  Aggó szívvel beszéltenek nekem.
  Még a harangjáték meséje is -
  Sajnálom mindezt mondhatatlanul!
  Mellőzve most ömlengő szavait,
  A hogy itt állok a czélból jövék,
  Nem mintha áhitoznám a csudáit,
  De hogy bajában támasza legyek!
  HENRIK. Bajomban? Ej! Miféle bajba’ volnék?
  LELKÉSZ. Mester! Ébredjen végre álmiból!
  A legrettentőbb álom tartja fogva,
  Miből csak örök kárhozatra juthat!
  Isten szavával ha nem sikerülne
  Felkeltenem... úgy elveszett örökre!
  HENRIK. Nem hinném.
  LELKÉSZ. Mit is mond a biblia:
  Kit Isten el akar veszejteni,
  Vaksággal veri meg.
  HENRIK. Ha ez a terve,
  Lelkész uram nem tartja vissza karját.
  De ha magam most vaknak mondanám,
  Midőn fenkölt szellemmel telve el,
  Egy hajnali felhő ágyán pihenve
  Megváltott szemmel a mennyekbe nézek:
  Megérdemelném, hogy Isten haragja
  Örök sötétséggel büntetne meg!
  LELKÉSZ. Hát, Henrik mester, ez a szárnyalása
  Túlságosan fellengző énnekem.
  Én egyszerű földönszülött vagyok,
  Nem értek túlcsigázott dolgokat -
  De azt tudom, mit mest’ram elfelejtett:
  Mi jó, mi rossz, mi helyes, helytelen!
  HENRIK. Ádám se tudta a paradicsomban.
  LELKÉSZ. Ez mind csak lárifári, szóbeszéd!
  Megromlott lelket nem takar vele!
  Nem szívesen fordítom rá a szót:
  Hogy felesége van és gyermeke...
  HENRIK. Nos aztán?
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633988947
Webáruház készítés