Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Termék részletek


Edmondo de Amicis: Lelkierő_MOBI

Edmondo de Amicis: Lelkierő_MOBI
340 Ft340
 • Részlet az e-könyvből:

   

  - Nézd, - mondta egyik társa s a csendőrt mutatta társainak - ni, hogy gondolkozik.
  - Ugyan mire gondol? - kérdezte a vezér a bajuszát törölve.
  - Anyácskára? - találgatta az előbbi.
  - Hol hagytad?
  - Halljuk.
  És mind a hárman a csendőr felé fordultak.
  A szegény fiatalember lehunyta szemét, kis ideig igy hagyta és amikor kinyitotta tágra, nedves volt a szeme és messze elnézett, a hegyeken tulra.
  A három zsivány összekacagott.
  - De a legszebb az egészben, - mondta egyikük - hogy nem beszél. Vagy hogy tán kevélység volna?
  - Szerénység - felelte a másik otromba röhögéssel.
  - Félelem - toldotta meg a vezér.
  A csendőr megrázta fejét, mint aki azt mondja: nem.
  - Ohó, nem? - kiáltotta a zsivány s talpra pattant. - Majd meglátjuk mindjárt. - Azzal két társa felé fordult határozott tekintettel:
  - Valami parancsot vitt, amivel összefogdostasson bennünket itt a fészkünkben. Sok időt elvesztegettünk, tulságosan is sokat. Most majd megtanitjuk köpködni.
  - Tanitsuk meg köpködni - felelte talpraállva a többi.
  A csendőr megrázkódott és fölvetette fejét, mint aki azt mondja:
  - Készen vagyok.
  A három zsivány elébe állt. Aki ebben a pillanatban megfigyelte volna az őrtálló fiatalembert, láthatta volna, hogyan remeg mint a falevél, s hogyan fordul hátra rémülettől fehér arcával lassan, óvatosan, hogy észre ne vegyék. A vezér észrevette és egy parancsoló mozdulattal értésére adta, hogy a maga dolgával törődjék: amaz elfoglalta előbbi helyét.
  - Tehát - kezdte megint a haramiavezér s a csendőr felé fordult; olyan hangon szólott hozzá, amely habozást nem türt - honnan jöttél?
  A fogoly ráncba szedte szemöldökét, nekiszegezte szemét a zsiványnak, olyan mélyreható tekintettel, amely amazénál határozottabb akaratról beszélt, és nem felelt.
  A zsivány nem szólt most már egyet sem, csak ököllel az álla alá vágott akkora erővel, hogy olyanforma csikordulás hallatszott, mintha összetörtek volna a fogai.
  - Felelsz-e most?
  A csendőr leejtette fejét, hagyta, hogy kicsorogjon a vér, amelylyel megtelt a szája; azután a megtöretlen büszkeség kifejezésével fölvetette szemét a zsivány arcára, és igy mutatta, hogy nem.
  A zsivány az ajkát harapdálta, kényszeredett mosolyt váltott két társával; azután igen nyugodtan a zsebébe nyult, kést vett ki belőle, kinyitotta, felgombolta a csendőr ingét és torka aljának szegezte a penge hegyét. Az áldozat görcsösen megmozdult, mintha már testébe hatolt volna a penge.
  - Csak semmi félelem - dünnyögte a zsivány; - azzal lassan és könnyedén, akár ha az asztalon huzna egy vonalat, végigfuttatta a kést az áldozat testén a nyakától le az övéig. A boldogtalan mellén hosszu piros vonal jelent meg, a beretva metszéséhez hasonlatos, és nyomban el is tünt a kibuggyanó vércseppek alatt; és a csöppek lefolydogáltak mint a könyek, a ruha alatt és fölött le a földre.
  - Ha! ha! - kiáltotta vadállati hangon a vezér. - Látod most már, he?
  - Nézd, hogy folyik! - mondta a másik.
  A fiatal zsivány eltakarta arcát a tenyerével.
  - Beszélsz-e már? - kérdezte megint a vezér.
  A csendőr elnézte, hogyan csöpög a vére, azután fölvetette a fejét, belenézett a zsivány arcába és ugyanazzal a mozdulattal, mint az előbb, azt mondta: nem!
  A három pribék összenézett, arcukon nagyobb volt az elképedés, mint a harag.
  - De meg akarsz hát halni, eszeveszett? - orditotta egyszerre a zsiványvezér s arcát a csendőréhez tolta annyira, hogy csaknem összeértette vele, széjjelnyitott kezét pedig a másik orcája elé tartotta s rázta.
  - Nem látod, hogy itt a mi kezünkben vagy, itt egymagad vagy s fölvághatjuk a hasadat, mint a kutyáét! Miben reménykedel? Hogy majd megszabaditanak? Szólj hát egyet! Hadd haljuk a hangodat! Csak egy szót bökj ki!
  A csendőr állt némán.
  A zsiványok egyikét nagy düh öntötte el és a csendőrre emelte kését; de a vezér elkapta a karját.
  - Ne, a késsel, ne!
  Azzal felragadott egy puskát:
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633981726
Webáruház készítés