Új jelszó kérése
Összehasonlítás
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Csiky Gergely: A proletárok_MOBI

Csiky Gergely: A proletárok_MOBI
390 Ft
 • Részlet az e-Könyvből:

  ELSŐ JELENET
  Kamilla a pamlagon ül, Mosolygó
  Mosolygó az íróasztal mellett ül egy rozzant széken, leveket felbontva és rendezgetve
  KAMILLA
  (eszik) Hány levélre jött válasz?
  MOSOLYGÓ
  Egy, kettő, három, négy, öt.
  KAMILLA
  Bélelve?
  MOSOLYGÓ
  (a leveleket rendezve) Egy - húsz forint; kettő - udvarias megtagadás, egy - szemtelen tolakodás; egy - ötven krajcár; ebből egy hatos lyukas.
  KAMILLA
  Ugyan ki az a tékozló?
  MOSOLYGÓ
  (a levél alját nézve) Csömöri Csongor, nyugalmazott honvédőrnagy.
  KAMILLA
  (tovább eszik) Már miért nem őrmester?
  MOSOLYGÓ
  Utóirat...
  KAMILLA
  Halljuk!
  MOSOLYGÓ
  (olvas) Annyi volt honvédbajtársam özvegye és árvája fordul hozzám segélyért, hogy az asszonyság...
  KAMILLA
  (közbevág) Asszonyság! - Paraszt! olvassa tovább.
  MOSOLYGÓ
  (olvas) Az asszonyság részére ennél több nem jutott, mellyel elégedjék meg egyszer s mindenkorra, további leveleit felbontatlanul küldvén vissza.
  KAMILLA
  Neveletlen! - törölje ki a listából. Nem vesztegetünk rá több levélbélyeget.
  MOSOLYGÓ
  Summa summarum: húsz forint ötven krajcár.
  KAMILLA
  Csak negyven. A lyukas hatost adja oda valami koldusnak.
  MOSOLYGÓ
  (mellényzsebébe teszi a hatost) Magam is az vagyok. Egy pohár köményes.
  KAMILLA
  Lássuk most a mai szállítmányt. (iszik, Mosolygó figyelemmel nézi)
  MOSOLYGÓ
  Kísértetbe hoz - nem vagyok szent - szomjazom.
  KAMILLA
  Előbb végezze be a leveleket.
  MOSOLYGÓ
  Nem igazság - tantaluszi kín - söröskorsó kiürül.
  KAMILLA
  Igyék hát, vén gödény, itt a korsó.
  MOSOLYGÓ
  (az asztalhoz megy) Hol a pohár?
  KAMILLA
  Ma tört el az utolsó, majd holnap veszek a mai bevételből. Igyék csak úgy könyv nélkül, de véletlenül ki ne hörpintse az egészet.
  MOSOLYGÓ
  (hosszan iszik a korsóból, s visszateszi az asztalra) Nem rossz, de kevés. (ismét az íróasztal mellé ül)
  KAMILLA
  (eltaszítja maga elől a tányért) Az ebédnek vége van, későn jutottam hozzá; de legalább nem kell vacsorázni.
  MOSOLYGÓ
  Kedves egészségére!
  KAMILLA
  Köszönöm. Gyújtsunk rá! (papírszivarkát készít, rágyújt, s a pamlagon félig eldőlve szivaroz. Mosolygó ezalatt kurta pipát vesz ki zsebéből, kiveri a földre, megtömi és meggyújtja)
  MOSOLYGÓ
  Fűtve a gép - harmadik csengetés - rajta! (tollát a tintatartóba mártja)
  KAMILLA
  Hány levél ment el a múlt héten?
  MOSOLYGÓ
  Harmincöt.
  KAMILLA
  És csak egyre jött bélelt válasz; a sok papír, tinta, bélyeg kárba veszett. Rossz üzlet. Hát most hány levelet írt?
  MOSOLYGÓ
  Negyvenet - mellékletekkel.
  KAMILLA
  Jók a mellékletek?
  MOSOLYGÓ
  Pompásak - magam csináltam.
  KAMILLA
  Hadd lássuk.
  MOSOLYGÓ
  (írásokat vesz föl) Levél - méltóságos gróf úr -
  KAMILLA
  Melyik grófnak szól?
  MOSOLYGÓ
  (jegyzőkönyvét nézve) Gróf Csetneky Gábor van a turnusban.
  KAMILLA
  Jó, ez még mindig küldött valamit. Hogy szól a levél?
  MOSOLYGÓ
  Mint az előbbiek. Vértanú özvegye - férje ezredes - szabadságharc - nagy hős - vitézi érdemrend - Bem barátja - önkényuralom - bitófa.
  KAMILLA
  Szebb volna az, hogy főbe lőtték.
  MOSOLYGÓ
  (jegyzőkönyvét nézve) Nem lehet... máskor is bitót írtunk... rájönne a turpisságra.
  KAMILLA
  Maradjunk hát a bitónál. Tovább!
  MOSOLYGÓ
  Vagyonkobzás - nagy nyomor - nemes emberbarát - hazafias támogatás - stb.
  KAMILLA
  Nagyon jó. Szép stílusa van magának, öreg.
  MOSOLYGÓ
  Meghiszem azt, - ha nem kaptam volna húsz év előtt szilenciumot, most én volnék a leghíresebb ügyvéd.
  KAMILLA
  Hogy is nem tudott jobban vigyázni?
  MOSOLYGÓ
  Szép feleség - hamis asszony - fényűzés - behajtott pénzek, - dínomdánom - pénz fuccs - asszony megszökik - bűnvádi kereset - ítélet - diplomát elveszik - hivatalosan konstatálják, hogy gazember vagyok - szegénység - éhség - no hát csakugyan gazember vagyok - úgyis írásban adták - hiába tagadnám. (ezalatt a levelet borítékba tette s lepecsételte)
  KAMILLA
  Szerencséje, hogy én már évek előtt megismertem magát, s dolgot adok.
  MOSOLYGÓ
  Nekem való dolog. (ír, aztán más levelet vesz elő) Második levél - nagyságos Bárdos Istvánnak...
  KAMILLA
  Hát ez mi fán termett?
  MOSOLYGÓ
  Mai hivatalos lap - kanonoki kinevezés - itt már néptanító özvegye - bizonyítványok mellékelve -
  KAMILLA
  Ennek írja azt is, hogy van egy leányom, ki apácának készül.
  MOSOLYGÓ
  Melléklet - iskolai bizonyítvány - hittanból kitűnő (jegyzeteket tesz egy papírosra, s félreteszi)
  KAMILLA
  Nem ártana tán erkölcsi bizonyítványt is mellékelni.
  MOSOLYGÓ
  Gondoltam rá - vallásos özvegy - erényes - azért szegény. Más iratokat vesz föl.
  KAMILLA
  Hát az kinek szól?
  MOSOLYGÓ
  (az iratokat nézve és rendezve) Amerikai konzul - most érkezett - senkit sem ismer - dollárokkal fizet - dupla számítás.
  KAMILLA
  Amerikai? Ennek valami extrát is lehet beadni.
  MOSOLYGÓ
  Megvan - módosítás - vértanú özvegye - férje nagy hős - szabadságharc után Amerikába ment...
  KAMILLA
  De ha Amerikába ment, akkor hogy lehetett itthon vértanú?
  MOSOLYGÓ
  Hm, - nem gondoltam rá - baklövés - egy kis vakarás segít rajta. (tollkést vesz elő, s az írást vakarni kezdi)
  KAMILLA
  Hát ennél micsoda özvegy leszek?
  MOSOLYGÓ
  Emigráns özvegye. (tovább vakar)

  MÁSODIK JELENET
  Előbbiek, Irén gyorsan jön a középajtón, kezében levéllel.
  IRÉN
  Mama, kérem szépen -
  KAMILLA
  No mi baj? Mit háborgatsz hivatalos dolgainkban?
  IRÉN
  Csak ezt a levelet átadni! hordár hozta; azt mondta, hogy sürgős.
  KAMILLA
  Ki volt fizetve a hordár?
  IRÉN
  Igen, már el is ment.
  KAMILLA
  Akkor elfogadható a levél. Add ide. (átveszi a levelet és felbontja. Minden lapját figyelmesen megnézi és megrázza; várva, hogy valami hulljon ki belőle) Üres.
  MOSOLYGÓ
  (írását vakarva) Kár volt vele a hordárt fárasztani.
  KAMILLA
  (Irénnek adja a levelet) Add oda titkáromnak. Én csak felbontom a leveleket, de nem olvasom el. (Irén Mosolygóhoz viszi a levedet) Te meg menj ki, nem kislányoknak valók a hivatalos dolgok. (Irén el)

  HARMADIK JELENET
  Kamilla, Mosolygó
  MOSOLYGÓ
  (a levélbe néz) Aláírás - alázatos szolgája Timót Pál.
  KAMILLA
  Ki ez a Timót Pál?
  MOSOLYGÓ
  (jegyzőkönyvét nézve) Timót Pál - Biharban birkatenyésztés - roppant gazdagság - tőkésítés - pesti lakás - birkák helyett uraskodás - negyvenöt éves - ostoba -
  KAMILLA
  Mégis volt annyi esze, hogy szép szavakkal fizetett ki. - Mikor írt neki?
  MOSOLYGÓ
  Múlt héten - mihelyt Pestre költözött.
  KAMILLA
  És üres levéllel felel egy vértanú özvegyének. Látszik, hogy birkákon gazdagodott meg... Mit ír?
  MOSOLYGÓ
  (olvas) Nagyságos asszonyom!
  KAMILLA
  Mondtam, hogy szép szavakkal akar kifizetni. Halljuk tovább.
  MOSOLYGÓ
  (olvas) Vettem becses sorait, melyekben tudtomra méltóztatik adni, hogy Szedervári Dénes, vértanú ezredes özvegye lévén, jelenleg nagy nyomorúságban tetszik élni -
  KAMILLA
  Úgy látszik, birkáitól tanulta a stílusát. Tovább!
  MOSOLYGÓ
  - tetszik élni. Nem volt szerencsém személyesen ismerni Szedervári vértanút...
  KAMILLA
  Meghiszem azt; magam sem ismertem. Tovább!
  MOSOLYGÓ
  ...vértanút; de özvegyének megható levele egészen megindította szívemet; azért, úgyis forró óhajtásom lévén a fővárosi előkelő, bár szegény családokkal ismeretségbe lépni: bátor leszek ma délután öt órakor a kijelölt cím alatt személyesen tenni tiszteletemet...
  KAMILLA
  (felugrik) Micsoda?!
  MOSOLYGÓ
  Személyesen tenni tiszteletemet. Jó helyre jő.
  KAMILLA
  Ma délután öt órakar! - Hány óra most?
  MOSOLYGÓ
  Húsz év előtt - aranyóra - zálogház - cédulát eladtam - fuccs!
  KAMILLA
  És az egész házban nincs más óra, mint a konyhában a kakukkos falióra, az is áll már egy esztendő óta. Pedig az öt óra nem lehet messze. És ha ebben a felfordulásban talál...
  MOSOLYGÓ
  (a levélből olvasva) …forró óhajtásom lévén a fővárosi előkelő, bár szegény családokkal ismeretségbe lépni...
  KAMILLA
  No hiszen szép előkelőséget talál itt. Pedig azt az embert nem szabad elriasztani. - Azt mondta, hogy gazdag?
  MOSOLYGÓ
  Mint Kalifornia.
  KAMILLA
  És ostoba?
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633642085
Webáruház készítés