Új jelszó kérése
Összehasonlítás
E-könyv és e-book
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Bródy Sándor: Nyomor_EPUB

Bródy Sándor: Nyomor_EPUB
640 Ft

Bródy Sándor a kötetről:

Szerző éppen tíz évvel ezelőtt jelentette meg e kis elbeszélés-gyűjteményt, melynek egyes darabjai még régebben készültek. Ez volt első könyve, ami talán kevésbé érdekli a szives olvasót, mint az, hogy a Nyomor volt egyszersmind az a munka, amely magyar nyelven először hirdette a naturalizmus tanait. Amint a dolgozatokból látható, csak a tanait és szerző inkább elvben hódolt az akkor friss irányzatnak: a lényegben; hogy mire törekedett, elmondja a régi könyv új kiadása, amely a Nyomor több darabját foglalja magában. Érdemes volt-e a nyolczvanháromban igen korlátolt példányszámban kiadott és csakhamar teljesen elfogyott elbeszélés-kötetet megmenteni a könyvesboltnak: ez nem nagy probléma és szerző hiszi, hogy a cselekedetét nem fogják tőle sürgősen és szigorúan számon kérni. Javarészt érzelmi okok indították ez új kiadás rendezésére: gyengéden tekintvén arra az igen ifjú emberre, aki ha annyira már is volt, mint amilyen most ő, mégis csak szorosan hozzája tartozik.

 • Részlet az e-Könyvből:

  A bútorok visszakerültek. Az erzsébetvárosi kis lakás újra olyan volt, mint régen.
  A szegény beteg azonban nem akarta az ő bőrdivánját elhagyni. Talán nem is tudta. - Csak feszelgett, vergődött, amint egyenként hozták vissza az elzálogosított tárgyakat. Beszélni akart volna, de nem tudott.
  Az asszony jókodik körülte s ő a fal felé fordúl. Mindig van egy-két gyerek a paplana alatt, kit hevesen ölel magához.
  Alig-alig szól egy szót, sóhaját elfojtva, összeszorított ajkakkal, némán fekszik.
  Reggel óhajtja az éjt s éjjel alig várja a reggelt. - A kielégített gyomrocskájú aprószentek vígan hanczúznak körülte.
  Megjelenik a szőke igazgató úr is betegágyánál. Lehúnyva szemeit, alakoskodik, mintha aludna.
  Az összeszáradt szemhéjak alatt két nagyon is éber szem ég, éget.
  Az asszony halványan ül egy széken s int a vendégnek, hogy távozzék.
  A beteg felveti szemeit a szép asszonyra s nézi, hosszan, nézi.
  Mondhatlan szerelmet súgároznak ki magokból a még mindig gyermekies, de már homályosodni kezdő szemek.
  És megcsillan a kifejezhetetlen emésztő vád is a merev tekintetben.
  Az asszony elmerűlve néz a semmiségbe s bár arczán a szánalom látszik, alakján, érzéki testén tombol az élet.
  Szegény beteg szólani akar s ki-kiejt egy tört, értelmetlen hangot. Végre mégis kimondja:
  - Igaz?
  - Mi?
  - Semmi… semmi!
  Behúnyja szemeit s a falhoz fordúl.
  Napok mulnak s nem szól egy szót sem. Nincs semmire szüksége s alig eszik valamit. Orvost nem enged magához. Egy nap azonban odaszólítja magához az asszonyt, összevissza csókolja kezeit:
  - Hát igazán édesanyádéktól kaptad azt a sok pénzt?
  - Igen.
  - Mióta nem koldúsok?
  - Örököltek.
  - Igaz?
  - Igaz!
  - S te nem űzöl el magadtól?
  - Ugyan!…
  - Ah, mint szeretnék élni, élni…
  Nem fejezte be a mondatot; nem akarta, vagy nem tudta?
  Voltak azonban napok, midőn ismét szerfelett nyughatatlan lett. Úgy tetszett neki, mintha az ablakon keresztül a szőke igazgató alakját pillantotta volna meg.
  - Miért jő ide engem kínozni ez az ember!?
  - Hisz nem jő!
  - Láttam.
  - Képzelődöl.
  - Tudom, hogy vele tartasz.
  - Ugyan!…
  - Tudom, bizton…
  - Ne kínozz!
  - De érzem…
  - Nos ha igen, hát igen: a gyermekek csak nem halhatnak éhen s te úgy sem »bánod!«
  Gáspár elhallgatott, de kevés váratva ismét megszólalt:
  - Igazad van, a gyermekek nem halhatnak éhen s a beteg dögöt is táplálni kell… utoljára is nem nagy dolgon áll a vásár…
  - Hanem édes, mondd meg, úgy-e nem igaz!?
  - Nem.
  - Esküdj meg.
  - Ugyan ne kínozz, mondtam, esküszöm.
  - Nem azért… csak kíváncsiságból kérdem.
  A betegnek ezután jó napjai következtek. Majdnem víg volt, bár teste mind jobban-jobban hanyatlott. Egy természettudományi munkáját emlegette, melyet benyujtott a minisztériumnak s mely talán mindannyiokat gazdaggá, őt magát pedig neves emberré teszi.
  Naphosszant elcsókolgatta felesége kezét s egyszer erővel azt akarta, hogy a lábát nyujtsa fel ajkához, hogy megcsókolhassa.
  Volt azonban arra is idő, midőn idegesen lökte el magától az asszonyt s erővel a kórházba akart menni. És midőn nem tudott felkelni, dühében véresre marta ajkait. Ilyenkor - de nagy néha - csakis a gyermekek tudták felvídámítani. Minduntalan kiküldte az asszonyt szobájából: hagyják magára.
  Jöttek a márcziusi napok, a hó leolvadt a folyosókról s a kis udvarban víg lett az élet. A lakók estenden ki-kiültek beszélgetni.
  A beteg figyelt ágyában minden neszre s mohón hallgatta a terécselést.
  Mohón itta a mérget. Feleségéről folyt a beszéd. Szó volt arról, hogy estve 10 óra után valaki belopódzik a tanítóékhoz…
  Gáspár nem húnyta le többé éjjel szemeit. Visszafojtott lélekzettel hallgatódzott az egész hosszú éjszakákon. Nem vett észre semmi gyanúsat.
  Hanem egy éjjel, mintha a szomszéd szobában halk susogást s némi fényt vett volna észre.
  Összeszedte minden erejét s vigyázva, nesztelenül felkelt.
  Odavánszorgott a szomszéd szoba ajtajához s az avúlt ajtó egy széles hasadékához nyomta szemét.
  A félhomályban szerfelett megélesült szemeivel egész világosan kivette felesége s az igazgató alakját. Az asszony a férfi ölében ült… Az ágy meg volt vetve… Kéjes csókok nyöszörgő, susogó hangja hasított végig rajta.
  Csodálatos - nem rogyott össze. Majdnem szilárd lépésekkel odament ágyához s leült.
  Egész éjjel virrasztott. Alig várta a reggelt.
  Hajnalodott. Felköltötte a gyermekeket s felöltöztetve kézen fogá. Mind a három az ő szobájában hált s nagyon ragaszkodott hozzá.
  - Tacscs megyünk, kicsikék… csak csendesen, fel ne költsétek a mamát…
  A házban még mindenki aludt s nem látta senki a lépcsőkön, a gyermekeit kézen fogva vezető s lefelé támolygó beteget.
  Az utcza-ajtó már nyitva volt.
  Mefisztó barátom még egyszer visszanézett a kis másodemeleti lakásra, melynek egyik ablaka még be volt függönyözve.
  Még egyszer visszanézett s aztán elkábúlt: szédülő fejjel, reszkető térdekkel kilépett az utczára…
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633980675
Webáruház készítés