Új jelszó kérése
Termék részletek


Berzsenyi Dániel versei_EPUB

Berzsenyi Dániel versei_EPUB
540 Ft
 • Részlet az e-könyvből:

   

  Kesergés

  Romlásra indult hajdan erős magyar!
  Nem látod, Árpád vére miként fajul?
  Nem látod a bosszús egeknek
  Ostorozó kezeit hazádon?
  Sok századoknak vérzivatarja közt
  Rongált Budának tornyai állanak,
  Ámbár ezerszer vak tüzedben
  Véreidet, magadat tiportad.
  Elszórja, hidd el, számkivetett ösi
  Erkölcsöd átka s mostani veszni tért
  Romlott fajultság, s nemsokára
  Ércfalain viperák süvöltnek.
  Nem ronthatott el tégedet, oh magyar!
  A vad tatár chán xerxesi tábora
  S világot ostromló töröknek
  Napkeletet leverő hatalma.
  Nem vert le téged Zápolya öldöklő
  Századja s Bethlen vérbe merült kora,
  Rákóczi vérengző haragján
  S rettenetes tüze közt megálltál.
  Mert régi erkölcs s spártai férfikar
  Küzdött, vezérlett fergetegid között:
  Birkózva győztél, Herculesként
  Achaji kard rezegett kezedben.
  Most lassú méreg, lassu halál emészt,
  S mint egy kevély bikk, mellyet az éjszaki
  Szélvész le nem ront, benne termő
  Férgek erős gyökerit megőrlik.
  Bátran merül most a buja ifjuság
  Undok bűnében, s úszva folárkodik,
  Még gyenge a szűz, s már kacéros
  S gerjedező tüzeit kínálja.
  A férfi - ó bűn! - már ma kereskedik
  Szép párja testével, maga alkuszik
  Gazdag folárral, s gyenge társát
  Fajtalanúl teregetni hagyja.
  Vallástalanság rút szüleményei,
  Erkölcstelenség s minden utálatos
  Fertelmek áradnak hazánkra,
  Régi nemes magyarok porára!
  Fegyverre termett szép, deli ifjuság
  Kardforgatásban nem gyakoroltatik,
  Nem tud nyeregben, nem tud ugró
  Gyors paripán leragadva szökni.
  Ó, más magyar kard mennyköve villogott
  Atilla dicső harcai közt, midőn
  A félvilággal szembeszállott
  Nemzeteket tapodó haragja!
  Más néppel ontott bajnoki vért hazánk
  Szerzője, Árpád a Duna partjain,
  Ó, más magyar kard verte vissza
  Hunnyadival Mahomet hatalmát!
  Akkor vitéz hírt s bajnoki érdemet
  Szerzett az ifjú Pélides utjain,
  Most íme - oh, szégyen, mivé lett -
  Módi majom, s gunyolásra méltó.
  Átok reátok, Harpia fajzati!
  Erkölcseinket vesztegető fenék!
  Fessen le hiv Gvadányi tolla,
  Nemzetemet csufoló bolond korcs!
  De jaj! csak így jár minden az ég alatt!
  Forgó viszontság járma alatt nyögünk,
  Tündér szerencsénk változandó,
  Hol mosolyog, hol utálva néz ránk.
  Felforgat a nagy századok éjjele
  Mindent, leomlott a magos Ilion,
  S a büszke Karthago hatalma,
  Mint az erős Babilon, leromlott.
  Volt oly idő már, mellybe' nemes hazánk
  Fénylő dicsőség polca felett virúlt,
  Jön olly idő még, melyben gyászos
  Hamvaiból gyülevész kavarc kél.
  [1796 körül]


  A felkölt nemességhez

  a szombathelyi táborban, 1797
  Él még nemzetem istene!
  Buzgó könnyeimen, szent Öröm, ömledezz!
  Állsz még, állsz, szeretett Hazám!
  Nem dőlt még alacsony porba nemes fejed!
  Méltán búslakodám előbb,
  Hogy hérósz eleid nyomdokiból kitérsz,
  S régen félt veszedelmidet
  Rád húzzák netalán majd buta korcsaid.
  Hálá! mást mutat e sereg,
  Mely most, régi magyar módra, nyeregben ül.
  Nem szállt Trója alá soha
  Ily szép spártai had, sem Hunyadink kevély
  Zászlóit nem emelte volt
  Rettentőbb hadi nép Bécs letörött falán.
  Csak sast nemzenek a sasok,
  S nem szűl gyáva nyulat Núbia párduca.
  Thétis nagy fia sem maradt
  Chironnál, mikoron hadra veté szemét:
  Árpád vére se hűlhet el,
  Ámbár rég heverész a puha pamlagon.
  Nézd: most felköti fegyverét,
  Csákóján lobogó kolcsag emelkedik.
  Buzdító katonás ruhát
  Öltvén, lelke nemes lángja kigerjedez.
  Majd kardjára felesküszik,
  Mindent ront s megemészt, mint heves Afrika
  Búsult tigrise, amidőn
  Ordít kölykeiért, s körme viaskodik.
  Majd felkelnek alattad is,
  Ó József! nagyanyád, Trézia bajnoki,
  S bátran mégy, szeretett vezér,
  A jég-Álpeseken s Ádria öblein. -
  E nép nem gyülevész csoport,
  Nem rabbérbe emelt bús buzogányt keze.
  Önként áldoz az életet,
  S horgas kardja kövér hantjaiért hasít.
  Míg hérói biborsüveg
  Tündöklik fejeden, Hunnia csillaga,
  Eszterházy, dicső magyar!
  Míg győző eleid pallosa combodon
  Csattog: győzni fog a magyar,
  S Andrásnak ragyogó napja le nem menend!
  [1797?]


  Herceg Eszterházy Miklóshoz

  midőn a szombathelyi táborban commandírozá a nemességet
  Árpád virágzó magva te, fő magyar!
  Eldődeidnek fegyvere népeket
  Győzött, s hazánkért számtalanszor
  A viadal mezején csatázott.
  Ők voltak a harc vérzivatarjain
  S a béke napján bölcs vezetők, atyák,
  S kormányra termett őrszemekkel
  Szélveszeket zabolázva tartók.
  Melly áldozat volt a vezekényi harc!
  Bús tisztelettel könnyezi a magyar
  Négy bajnok Eszterházy véres
  Porba kevert ajakit, halálát.
  Láttam tebenned buzgani véreket
  S orcádra öntött nemzeti lelköket;
  Láttam szemed villámsugárát
  S ősi dicső vasadat kezedben.
  Rémülve megszünt a fene háború.
  Int a kegyetlen tengerek istene
  Képével a forró haboknak,
  S tűnik az Oceanus dagálya.
  Szép a borostyán s győzödelemszekér.
  Szép a vitéznek sebhelye homlokán.
  Félisten, akit nimbuszával
  A hatalom s tudomány ragyogtat.
  Minden nagy és szép, mellyet az ó világ
  És e jelenkor mívei közt csudálsz:
  Bajnok, dicsőség, fényes ország
  A tudomány gyönyörű gyümölcse.
  Ez hozta mennyből földre az isteni
  Szikrát, ez oldott a butaság alól.
  A bölcs Athénét s győzhetetlen
  Róma fejét ez emelte égre.
  Nézd a virágzó Gallia népeit
  S Nelson hazáját - rettegi a világ
  Ez ész s erő két nagy csudáját,
  S hirdeti napkelet és enyészet.
  Hát nemzetednek mért fakad ily soká
  A rég ohajtott laurus? Ezer nemes
  Vállvetve törtet s gátokat ront;
  Ah, de acélhegyek állnak ellen!
  Téged, hatalmas Herceg! az istenek
  Fő polcra tettek: véreidet segélld!
  Vidd a dicsőség templomához:
  S ajtaja zára lehull előtted.
  [1797]


  Egy szilaj leánykához

  Miért rettegsz kebelemben,
  Miért, félénk leányka?
  Mit félsz te, mint a kegyetlen
  Vadtól a kis bárányka?
  Nem vagyok én ellenséged,
  Sem hitszegő csapodár;
  Hív lelket adok én néked,
  Míg koporsóm bé nem zár.
  Tiéd leszek, míg e kedves
  Rubintajak csókot kér,
  Tiéd, midőn már e kegyes
  Szív csak akadozva vér.
  Halld, melly édesen csatináz
  A völgy zengő csermelye,
  A víg madár mint zeng s trilláz,
  S mint nyög a filemile!
  Majd ha a bús tél közelget,
  Ezek mind elnémulnak,
  Elrepül a szép kikelet,
  S örömeink elmulnak.
  [1797-1799 között]


  Phyllis

  "Még most teljes orcáimon
  Rózsabimbó fakadoz,
  S alabastrom vállaimon
  Barna hajfürt ingadoz.
  Éden virágzik mellettem,
  Szemem rózsán tévedez,
  Érzem, örömre születtem,
  S íme, szívem epedez.
  Vidám szerelmet mosolyog
  Még most minden körültem.
  Szívem csak örömre dobog:
  De ah, még nem örültem!
  Mi haszna szívom aetherét
  Éltem szép tavaszának?
  Nem szívhatom lehelletét
  Az öröm balzsamának.
  A galamb is csak úgy örül
  A kedves kikeletben,
  Ha szerelmes párja körül
  Búgdozhat a ligetben."
  [1797-1799 között]


  Esdeklő szerelem

  Ím, a nap leereszkedik
  Thétis bíbor keblébe,
  S mosolyogva emelkedik
  Luna szemérmes képe.
  Az esti szellő fuvalma
  Édes álmot lengedez,
  Az ég békes, s nyugodalma
  Hegyet-völgyet béfedez.
  De ah, az én siránkozó
  Szememre nem hullatja
  Balzsamát az illatozó
  Esthajnal csillagzatja!
  Lehajtom árva fejemet,
  De gondjaim felköltik,
  S nyughatatlan kebelemet
  Fájdalmakkal eltöltik.
  Bágyadtságom ha bézárja
  Néha fáradt szememet,
  Kinyitja könnyeim árja,
  S mossa halvány képemet.
  Jaj, semmi nem enyhítheti
  Sérült szívem sebeit!
  Mert a szerelem égeti
  Minden titkos ereit.
  Csak nálad van gyógyító szer,
  Te, ki azt megsebzetted,
  Ki a szerelemnek ezer
  Tőrét rám lehelletted!
  Téged várnak kiterjesztve
  Reszkető két kezeim,
  Téged az égre függesztve
  Sírdogáló szemeim.
  Egy tekinteted gyilkosom
  S boldogítóm tud lenni,
  Szánj meg, Kegyes! légy orvosom:
  Ne hagyj holtig epedni.
  Süllyedek! nyujtsd karjaidat,
  Míg el nem fogy életem,
  Míg elhervadt ajakimat
  Ajakidra tehetem.
  [1797-1799 között]
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633982716
Webáruház készítés