Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Összehasonlítás
E-könyv és e-book
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Balzac: A Nucingen ház_MOBI

Balzac: A Nucingen ház_MOBI
 • Részlet az e-könyvből:

   

  - Nem látom a te csavaros, körmönfont előadásodban semmi nyomát annak, hogy miből is eredt hát Rastignac vagyona. Te minket Matifatéknak tartasz, akiket azonfelül még hat üveg pezsgő is elbutított, - kiáltott föl Couture.
  - Már nyomon vagyunk, - felelte Bixiou. - Figyelemmel kísértétek mindazokat az apró forráspatakokat, amikből az a negyvenezer livre évi jövedelem támadt, ami annyi ember irigységének a tárgya! Rastignac akkor a kezében tartotta mindezeknek az exisztenciáknak az életfonalát.
  - Desroches, Matifaték, Beaudenord, D’Aldriggerék, D’Aiglemont életfonalát?
  - És még száz más emberét, - felelte Bixiou.
  - Ugyan hogyan? - kiáltott föl Finot. - Én jól látom a dolgokat és még sem találom meg a rejtély nyitját.
  - Blondet elmondta nektek nagyjából Nucingen első két felszámolásának a történetét, most következik a harmadik fölszámolása részletesen, - folytatta Bixiou. - Az 1815-iki békekötés óta Nucingen megértette azt, amit mi csak ma értünk, hogy a pénz csak akkor hatalom, ha nincs egyenlőképpen elosztva. Titokban a Rothschild fivéreket irigyelte. Már öt milliója volt, de tízet akart! Tíz millióval tudta, hogy harmincat nyerhet, míg öttel csak tizenötöt. Elhatározta tehát, hogy harmadszor is föl fog számolni! Ez a nagyember azt gondolta ki, hogy hitelezőit fiktív értékekkel fizeti ki és megtartja a pénzüket. Ott, ahol történik, az efféle terv nem jelentkezik ennyire matematikusan kifejezve. A Nucingenéhez hasonló fölszámolás abból áll, hogy egy kiscukros tésztát adnak egy Lajos-aranyért a nagygyerekeknek, akik, mint valaha a kisgyerekek, jobb szerették az öt frankos cukorsüteményt és nem tudták, hogy öt frankon kétszáz cukor-süteményt vásárolhatnak.
  - Miket beszélsz itt, Bixiou? - kiáltott föl Couture - hiszen ennél törvényesebb dolog nincs is. Ma nem múlik el hét, hogy a közönségnek ne kínálnának cukros süteményt egy Lajos-aranyért. De rá van-e kényszerítve a közönség, hogy a pénzét odaadja? Nincs-e joga, hogy puhatolózzék?
  - Te jobb szeretnéd, ha a közönség kényszerítve volna rá, hogy részvényeket vegyen - mondta Blondet.
  - Nem - szólt Finot - hol maradna akkora tehetség?
  - Ilyen okos mondás Finot-tól nem telik ki - jegyezte meg Bixiou.
  - Vajon kitől hallotta? - kérdezte Couture.
  - Egyszóval - folytatta Bixiou - Nucingen kétszer volt abban a szerencsés helyzetben, hogy - anélkül, hogy akarná - a közönségnek cukorsüteményt adott, amelyről kiderült, hogy többet ér, mint amennyit kapott érte. Ez a szerencsétlen szerencse lelkifurdalást szerzett neki. Az ilyen szerencsék végül is megölik az embert. Tíz év óta leste az alkalmat, hogy többé ne csalódjék és olyan értékeket kreáljon, amelyek értékeseknek látszanak, de amelyek…
  - Ámde - vetette közbe Couture - ha így magyarázzuk a bankot, akkor semmiféle kereskedelem nem lehetséges. Nem egy tisztességes bankár beszélte rá a törvényes kormány jóváhagyásával a legravaszabb tőzsdelátogatókat, hogy vegyenek értékpapírokat, amelyek adott idő múlva értékükben kellett, hogy csökkenjenek. Még ennél különb dolgokat is láthattunk! Nem bocsátottak-e ki a kormány beleegyezésével és támogatásával értékpapírokat, hogy így megfizessék bizonyos tőkék kamatait avégből, hogy fenntartsák azok kurzusát és megszabaduljanak aztán tőlük. Az ilyen műveleteknek több-kevesebb analógiájuk van a Nucingen-féle fölszámolással.
  - Kicsiben - szólt Blondet - az ilyen üzlet furcsának tűnhetik föl, de nagyban, ez a „haute financé". Vannak önkénykedések, amelyek büntetendő cselekmények, ha egyik egyén követi el a másik ellen, de semmivé zsugorodnak, ha valamely tömegre vannak kiterjesztve, mint-ahogy egy csöpp kéksav ártalmatlanná válik, ha egy vödör vízzel elkeverik. Ha valaki megöl egy embert, a guillotine alá kerül. De ha mondjuk valami kormányzati meggyőződésből ölnek meg ötszáz embert, a politikai bűntett előtt tisztelettel hajolnak meg. Ha elloptok ötezer frankot a szekrényemből, a börtönbe kerültök. De ha ügyes fűszerezéssel be tudjátok adni ezer tőzsdelátogató szájába azt, hogy nyerni lehet bizonyos papírokon, rájuk lehet tukmálni akármelyik bukófélben lévő köztársaság vagy monarchia járadékpapírjait, amiket azért bocsátottak ki, mint Couture mondja, hogy megfizethessék velük ugyanezeknek a járadékoknak a kamatait: és senkise panaszkodhatik. Hiába, ezek az igazi elvei a mi korunknak, az aranykorszakának!
  - Az ilyen hatalmas machináció színrehozatalához - folytatta Bixiou - sok paprikajancsira volt szükség. A Nucingen-ház mindenekelőtt tudatosan és szándékosan belefektette az öt millióját egy amerikai üzletbe, amelynek jövedelmezősége úgy volt kikalkulálva, hogy csak későn térüljön meg. A Nucingen-ház előre megfontolt szándékkal veszítette el a tőkéjét. Minden fölszámolásnak kell, hogy indító oka legyen. A Nucingen-háznak magántőkékben és kibocsátott értékpapírokban körülbelül hat milliója volt. A magántőkék közt szerepelt D'Aldrigger báróné háromszázezer frankja, Beaudenord négyszázezer frankja, D’Aiglemont egy milliója, Matifat háromszázezer frankja, Charles Grandet-nak, D'Aubrion kisasszony férjének félmilliója és így tovább. Ha Nucingen maga alapított volna ipari részvénytársaságot, amelynek részvényeivel ki akarta volna elégíteni hitelezőit többé-kevésbé ügyes manőverek útján, akkor gyanússá válhatott volna. Ennél sokkal ravaszabb volt: mással alapíttatta azt a részvénytársaságot... amelynek azt a szerepet kellett eljátszania, mint a Mississippinek a Law szisztémájában. Nucingennek az a sajátsága, hogy a piac legügyesebb embereit fogja be terveinek szolgálatába anélkül, hogy közölné velük a terveit. Nucingen tehát kiszalasztotta a száján Du Tillet előtt azt a piramidális és győzedelmes ötletet, hogy alapítani kellene egy részvénytársaságot olyan nagy alaptőkével, hogy az első időkben nagy szolgálatokat tehessen a részvényesek érdekeinek. Ez a kombináció, amikor először kísérleteztek vele és oly időben, amikor a kis tőkék csak úgy hemzsegtek, kellett, hogy hausse-t okozzon a részvényekben és ennélfogva pompás üzletet jelentett a bankárnak, aki a részvényeket kibocsátotta. Gondoljatok arra, hogy ez 1826-ban történt. Du Tillet, akit meglepett ez a sokat ígérő, zseniális eszme, mégis természetesen arra gondolt, hogy ha a vállalkozás nem sikerülne, ez blamázst jelentene. Ezért azt szuggerálta, hogy az üzleti machináció élére szemmel látható igazgatót tegyenek. Ma már ismeritek a Claparon-ház titkát, amely Du Tillet alapítása és egyik legszebb találmánya volt! …
  - Úgy van - szólt Blondet - kitalálta a felelős kiadó intézményét a pénzügyekben, az agent provocateurt, az emisszionáló strohmannt; de ma ravaszabbak vagyunk, ma azt hirdetjük: tessék a kiadóhivatalhoz fordulni, ez és ez az utca, ez és ez a szám, ahol a közönség zöldsipkás alkalmazottakat talál, akik mutatósak, mint a végrehajtók.
  - Nucingen - folytatta Bixiou - egész hite-lével támogatta a Charles Claparon céget. Minden aggodalommal lehetett néhány piacon elhelyezni egy millió névértékű Claparon-papirt. Du Tillet tehát azt ajánlotta, hogy az ő Claparon-cégét küldjék előre. Elfogadtatott. 1825-ben a részvényest még nem nagyon kényeztették el az ipari koncepciókban. A forgótőke még ismeretlen fogalom volt! A felelősek nem kötelezték magukat arra, hogy nem fogják kibocsátani a saját jutalom-részvényeiket, nem deponáltak semmit sem a bankban, nem vállaltak semmi garanciát. Nem tartották érdemesnek megmagyarázni a részvényesnek a részesedését, hogy méltóztattak tőle nem kérni többet, mint ezer, ötszáz vagy éppenséggel kétszázötven frankot. Nem közölték azt sem, hogy a közpénzen való vállalkozás csak hét évig, öt évig vagy csupán három évig fog tartani, hogy tehát nem kell sokáig várni az eredményre. Ez még a művészet bölcsőkora volt! Még azokat az óriási hirdetéseket se közölték az újságokban, amelyek ma feltüzelik az emberek képzelőtehetségét és pénzt kérnek az egész világtól…
  - Ez akkor van, ha senki sem akar adni, - szólt Couture.
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633984277
Webáruház készítés