Új jelszó kérése
Termék részletek


A barát szajhája_EPUB

A barát szajhája_EPUB
890 Ft

A novelláskötetbe gyűjtött írók - csakúgy , mint a kor többi novellistája - többnyire a való életből merítették tárgyukat, és így természetes, hogy a középkor vallásos világából kiszabadulva a humanizmus nagy életigenlésével vetették rá magukat az addig tilos, erkölcstelennek tartott témákra is. A sikamlós történet is csak eszköz a kezükben a képmutatás és a hazugságok leleplezésére. Stílusuk lehet, hogy itt-ott keményebb, szókimondóbb, mint ahogy mi megszoktuk, ám a burzsoá álszemérem semmivel sem jobb annál képmutatásnál, melyet a kötet novellái a pellengérre állítottak. (Lontay László)
És mit tudunk mi ehhez hozzátenni ötven évvel a megjelenést követően egy szabad, sőt inkább szabados világban? Nos, annyit, hogy a humoruk örök ezeknek a novelláknak, s bár ma már nem tekintjük ezeket sikamlósnak, erotikusnak és humorosnak mindenképpen.

A kötet novelláit Lontay László műfordításában közöljük.

 • Részlet az e-könyvből:

   

  Éjszaka eljött a püspök, bevezették a megszokott szobába, hol is először édességet majszolgattak és iszogattak, majd őeminenciája az apátnővel egyetemben ágyba ment; és ahogy ott egymással mulatozgattak, a püspök egyszerre csak markába vette szerelmetes hívének két mellét, és megkérdezte, miképpen is nevezik azokat.
  - Mellbimbóknak - felelte az apátnő.
  - Ó nem, nem - szólott a püspök -, az ő nevük: „a mennyek harangocskái”.
  Azután az apátnő testére tette kezét és megkérdezte, miképpen nevezik azt:
  - Ez a test - mondotta a fejedelemasszony.
  - Csalatkozol, drágám - felelte a püspök -, ezt úgy hívják, hogy Gilboá hegye. És ezt minek nevezed, testem gyönyörűsége? - kérdezte tovább, kezét arra a szűk nyílásra helyezve, amely nem akarja betartani sem az ünnepeket, sem a böjtöket.
  Az apátnő kicsinyég elmosolyodott, és nem tudott mit felelni. Akkor ezt mondotta a püspök:
  - Látom, lelkecském nem ismered a dolgok igazi nevét. Ezt úgy hívják, hogy Jozafát völgye.
  És még hozzátette:
  - Nos hát, hadd hágjam meg Gilboá hegyét, hadd kondítsam meg egyszerre a mennyek mindkét harangocskáját, hadd hatoljak be Jozafát völgyének kellős közepébe, hol is csudálatos dolgokat mívelek.
  És ezeket mondván maga alá gyűrte az apátnőt, és beléje akasztotta horgát.
  Don Bassano ott feküdt az ágy alatt, hallotta eme sok fecsegést, érezte, hogyan táncolnak feje felett trevisói ütemre; már-már elő akart bújni, ám végül mégis ott maradt.
  A püspök egész éjjel az apátnővel mulatott, napfelkelte előtt pedig elment a monostorból. A pap apácája társnőjével együtt ott leste, hogyan vezeti ki az apátnő a püspököt, majd gyorsan kihozta a papot a szobából, bevitte a magáéba, és ott, miközben űzték az ördögöt a pokolba, don Bassano elmesélte, mi mindent hallott, és mit szándékozik tenni. És amidőn az apátnő visszatért szobájába, a furfangos apáca kivitte a monostorból papját.
  Szent Lőrinc napja volt, az ő ünnepére meghívták a püspököt, az énekes misét pediglen sorrend szerint éppen don Bassano, a templom kanonokja mondotta. Minek okából a kanonok szobájába vitette a nagyobbik misekönyvet, az előima szövegéből kitörölt egynéhány szót, s módfelett ügyesen másokat írt be helyükbe; hogy melyeket, rögvest meghalljátok; mindezt könnyűszerrel végezhette, mivelhogy a misekönyv pergamenpapírból készült volt.
  Eljött a püspök a város első polgáraival egyetemben, hogy megtiszteljék Lőrinc napját. Don Bassano ünnepélyesen kántálni kezdte a misét. A püspök ott ült a főoltárnál, az ő számára odakészített trónuson. Don Bassano pediglen, az előimára kerülvén sor, a következőket énekelte:
  - Omnipotens aeterne Deus, qui hesterna nocte reverendissimum dominum nostrum supra montem Gelboe ascendere ibique campanas coeli pulsare et deinde in vallem Iosaphat descendere fecisti, ubi multa mirabilia fecit és így tovább.
  A püspök nagy haragra gerjedt, hallván, hogy az előimában kiénekelik mindazon dolgokat, melyeket ő a titkok titkának tartott; a mise végeztével módfelett felháborodva visszatért a püspöki palotába, s szilárdan feltette magában, hogy jól ellátja a pap baját. Ebéd után nyomban maga elé is rendelte.
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gonozásában

 • Cikkszám
  9789633984727
Webáruház készítés